Trwajmy w Nim – 1. List Jana 2,28-3,10

1. Niech każda osoba w grupie opowie w czym jest podobna do swoich rodziców?

2. Przedyskutujmy, dlaczego dzieci tak często podobni są do swoich rodziców?

Czytamy 1 Jana 2,28-3,10.

3. W jaki sposób fragment opisuje Boga?

4. W jaki sposób opisuje on dzieci Boże?

5. W jaki sposób opisuje dzieci szatana?

6. Jak można rozumieć w.3,4-10 porównując je z w. 1,8-2,2.

7. Werset 3,3 mówią o oczyszczaniu się. Czy są w Twoim życiu jakieś dziedziny, w których potrzebujesz oczyszczenia?

8. Spędź osobisty czas na modlitwie, prosząc o przebaczenie i oczyszczenie.

9. Jako grupa uwielbiajcie Boga za Jego wielką miłość.