Uwaga na przeciwników Chrystusa – 1. List Jana 2,18-26

1. Opowiedz sytuację swoich odczuć, kiedy zostałeś oszukany?

2. W jaki sposób traktowałeś osoby, które kłamią?

3. Kiedy wiemy że osoba jest godna zaufania?

Czytamy 1 Jana 2,18-26.

4. W w.18 występuje pojęcie antychryst – przeciwnik Chrystusa. Osoba ta przewidziana jest na czas ostateczny, przed przyjściem Chrystusa – Mat. 24,5 i 24; 2 Tes.2,8-12; Obj. 13,11-17. Werset 18 również opisuje „wielu antychrystów” poprzedzających „ostatnią godzinę”, którzy wywodzą się z nurtów chrześcijańskich /w.19, zobacz Dz.20.30/.

5. W w.21-25 podane jest 6 rzeczy obnażające antychrystów. Wymieńmy je i omówmy?

6. Porozmawiajmy o współczesnych nurtach antychrystycznych?

7. Czym jest i co charakteryzuje „namaszczenie” opisane w w.20-27?

8. Mając Boże namaszczenie prośmy o uważne i pokorne chodzenie w Duchu Chrystusa?