Zwycięskie życie w miłości – 1. List Jana 4,16-5,5

1. W naszych rozważaniach, 1L.Jana, mówiliśmy dużo o miłości do bliźnich. Podziel się dlaczego kochamy?

2. Opowiedz, w jaki sposób praktycznie zastosowałeś to wyzwanie?

Czytamy 1 Jana 4,16-5,5.

3. Wymień i omów fakty dotyczące wierzących w tym fragmencie.

4. Co czyni miłość ze strachem? Jak to czyni?

5. W jaki sposób możesz przekonać się że Ty lub inni kochają Boga?

6. Przedyskutujmy co to znaczy: „nienawidzić brata swego”?

7. Jeśli masz w sobie odrobinę nienawiści do kogokolwiek, pojednaj się z tą osobą i Bogiem, bez względu na to jakie poniesiesz koszty?

8. Czytając wersety 5,4-5 rozważmy co to znaczy i jak „zwyciężać świat”?

9. Rozmyślaj w czym dzisiaj potrzebujesz zwycięstwa?