Zwycięzcy – 1. List Jana 2,9-17

1. Niech każda osoba podzieli się najwcześniejszym wydarzeniem z dzieciństwa. Spróbuj znaleźć powód, dla którego pamiętasz to wydarzenie.

2. Jakie są zalety posiadania dobrej pamięci, lub szybkiego zapominania?

Czytamy 1 Jana 2,9-17.

3. Jak wyjaśniłbyś w.9-11 gdyby zapytał się twój znajomy o znaczenie tego fragmentu?

4. Jak wygląda Twoje życie w porównaniu z w.9-11?

5. Przyjrzyjmy się dzieciom, młodzieńcom, ojcom we fragmencie 12-14. W jaki sposób są oni opisani? Dlaczego taki opis występuje po w.7-8 i 9-11?

6. Wersetach 15-17 opisane są miłości panujące na świecie. Podziel się tym co bardzo chciałbyś mieć /posiadać/ lub osiągnąć?

7. Jakie trzy postawy, wymienione są w w.15-17 , które miłuje świat?

8. Tymi mechanizmami /trendami/ kuszenia posłużył się szatan wobec pierwszych ludzi w raju, jak również wobec Pan Jezusa na pustyni. Czy myślisz, że każdy grzech popełniony przez człowieka można zakwalifikować do wymienionych trzech miłości?

9. Czy twoje rzeczy, które kochasz są miłościami tego świata, czy raczej pochodzą od Ojca? Podaj przykłady.

10. Spędźmy czas na modlitwie, modląc się jedni o drugich by być zwycięzcami nad światowymi miłościami?