Boże, Ojcowskie wychowanie – List do Hebrajczyków 12,1-13

1. W wersecie pierwszym, o jakim „obłoku świadków” wspomina autor?

2. Jakie znaczenie ma porównanie Twojego życia do wytrwałego biegu /w.1/?

3. Jakie przeszkody występują w życiu ludzi odrodzonych /w.1/?

4. Jak patrzenie na Jezusa zapobiega w zniechęceniu w życiu ludzi odrodzonych /w.2-3/?

5. Co może oznaczać „walka do krwi przeciw grzechowi” /w.4/?

6. Jakie są cele i powody karcenia Bożego? Rozważ poszczególne wersety. /w.5-13/

7. Czy każdy rodzaj cierpienia możemy nazwać karceniem?

8. Czy widzisz Boże, wychowawcze działanie w swoim życiu? Czy możesz szczerze podziękować Bogu za jego kształtowanie twego życia?

9. Jaką mamy perspektywę pomimo cierpienia /w.5,13,14/?