Dojrzali wierzący – List do Hebrajczyków 5,11-6,3

1. Jak oceniasz swoje życie duchowe?

2. Możesz podzielić się swoimi doświadczeniami życia z Panem Jezusem?

3. Możesz powiedzieć w ciągu 4 minut świadectwo swego nawrócenia, oparte na Chrystusie?

4. Opowiedz, w jakich dziedzinach różni się twoje życie od innych ludzi, lub ludzi religijnych?

5. Potrafisz wytłumaczyć Biblijne spojrzenie na: małżeństwo, aborcję, seks, wychowywanie dzieci, sposób zarządzania pieniędzmi, zasady podejmowania decyzji, stosunek do pracy,………………………………………………………………………………..?

6. W rozdziale 6, wersetach 1-2 są podane podstawowe nauki Biblijne. Które z podstaw nauki chrześcijańskiej, w oparciu o Słowo Boże potrafisz wyłożyć?