Nasz Arcykapłan. Koszt posłuszeństwa – List do Hebrajczyków 4,14-5,10

1. Pamiętając napomnienia w rozdziale 3 i 4, a także patrząc na swoje życie, w jakich dziedzinach życia widzisz potrzebę kształtowania swojej osobowości?

2. Czytając rozdział 5.1-4, odpowiedz:

a) Kim był arcykapłan w judaizmie?

b) Kto go powoływał?

c) Jakie miał główne zadania?

3. Jak dowiódłbyś Żydom słuszność kapłaństwa Chrystusa? Podaj fragmenty Starego Testamentu dotyczące tej kwestii? /patrz: Psalmy Mesjanistyczne 2.7 i 110.4, także został zachowany porządek Boży: „według porządku Melchisedeka”- Heb. 5.1; 7.1/

4. Dlaczego Syn Boży uczył się „posłuszeństwa przez to co wycierpiał”- 5.7-9?

5. Przeczytaj Heb. 4.14-16. Dlaczego, gdy weszliśmy na duchową pielgrzymkę, potrzebujemy Chrystusa jako arcykapłana?

6. Przeczytaj Heb. 2.14-3.1; 6.20; 7.26; 8.1; 9.11 i 24. W jakich dziedzinach życia widzisz potrzebujesz Chrystusa jako arcykapłana, „sprawcę zbawienia wiecznego” – r. 5,9?

Jak ważna jest obecnie służba Chrystusa dla ciebie?

Co ma na myśli Słowo w rozdziale 5 wersecie 9 mówiąc o posłuszeństwie wierzących?

Czy w/w wymieniona myśl jest niezgodna z doktryną zbawienia z łaski?

7. Z jakimi obciążeniami powinieneś zwrócić się do naszego niebiańskiego arcykapłana?

Z jakiego powodu będziesz Jemu wdzięczny?