Nie ma drugiego początku – List do Hebrajczyków 6,4-20

1. Gdybyś zaczynał biznes ze wspólnikiem, czego oczekiwałbyś od siebie i od wspólnika?

Napomnienie do wytrwałości (6.4-12)

2. Czy bycie oświeconym i bycie zbawionym (w.4) oznacza to samo? Dlaczego tak, lub dlaczego nie?

3. O czym mówią wiersze 4, 5 i 6?

4. Co oznacza zwrot ,zakosztować mocy wieku przyszłego” (w.5)?

5. Co oznacza zdanie: „ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko” (w.6)?

6. Dlaczego jest rzeczą niemożliwą przywieść z powrotem do pokuty tych, którzy są winni postaw zapisanych w wierszach 5 i 6?

7. Jak powiążesz słowa w wierszach 7 i 8, o ziemi wydającej różne plony z odstępstwem od Boga?

8. Jaki to ma sens dla ciebie ?

9. Jakie zastosowanie ma wiersz 9 dla ciebie? Nad czym powinieneś pracować w swoim życiu (w.10-11)?

10. Co charakteryzuje Boga w wierszu 10?

11. Jakie jest ” wielkie życzenie ” tobie, czytający wiersze 11-12?

Boże obietnica są pewne (6.13-20)

12. Jakie „dwa wydarzenia”, które uczynił Bóg są „ mocną zachętą” wierzącemu ( w.18)?

13. Co uczynił Abraham, gdy Bóg uczynił go dziedzicem obietnicy i poręczył przysięgą (w.15)?

14. Co powinno charakteryzować ciebie w naśladownictwie Jezusa (w.15; 12; 18-19)?

15. Na czym opiera się bezpieczeństwo wierzącego odnośnie jego przyszłości – wieczności(w.19-20)?