Nowa, doskonała, wystarczająca raz na zawsze ofiara – List do Hebrajczyków 10,1-23

1. Jak nazwane jest w w.1 Prawo Mojżeszowe? Co to stwierdzenie oznacza?

2. Co wg w.2-3 powodowało ponowne składanie ofiar? Jak dzisiaj radzisz ze świadomością grzechu?

3. Co oznaczają słowa nowego przymierza mówiące, ze Bóg „nie wspomni więcej naszych grzechów”/w.17/?

Co robić, gdy ponownie przypominają się przebaczone przez Boga grzechy?

4. Dlaczego pomimo składanych ustawicznie ofiar, zwykli Izraelici nie mogli czuć się godni wejścia do Miejsca Najświętszego /w.4 i 11/?

5. Jakie argumenty Słowa przytoczone są o nadejściu nowej rzeczywistości/w.5-10/?

6. Jakie znaczenie mają stwierdzenia dotyczące ofiary Jezusa w w.10-18?

Cóż złego jest w ofiarowaniu czegokolwiek dzisiaj, w celu uzyskania przebaczenia grzechów lub życia wiecznego?

7. Gdyby wyznający chrześcijanin powrócił do judaizmu, co by się tym musiało łączyć?

8. W jakim sensie droga do Miejsca Najświętszego, który otworzył dla nas Pan Jezus, jest teraz drogą nową /w.20/? I co oznacza określenie jej jako „drogi żywej” ?

9. Kiedy jesteśmy wzywani do „wejścia” /w.22-23/, czy oznacza to że mamy żyć teraz w taki sposób, aby po śmierci albo przy przyjściu Pana wejść do nieba, czy też w jakiś sposób teraz wejść w obecność Boga w niebie? Jeśli teraz możemy wejść w obecność Bożą, to w jaki sposób?