Postawa wierzącego przed Bogiem – List do Hebrajczyków 12,14-29

1. Przypomnij, o czym mówiliśmy w ostatnim rozważaniu?

2. Podczas gdy przechodzimy różne trudne doświadczenia, jaka postawa powinna nam towarzyszyć? Jakie są konsekwencje opisanych postaw? Jak w praktyce stosować podane wersety?

w.14


w.15


w.16-17


3. W wersetach 18-21 wydarzenia ze Starego Przymierza opisują stosunek człowieka wierzącego do Boga. Jaka była jego postawa przed Bogiem i dlaczego w taki sposób to przeżywał?

4. W wersetach 22-24, opisana jest duchowa rzeczywistość ludzi odrodzonych w Nowym Przymierzu. Opisz tą rzeczywistość.

5. W wersetach 25-27 autor porównuje w/w dwie postawy człowieka w stosunku do Boga. Uwidocznij wyższość Nowego Przymierza nad Starym.

6. Co oznacza dla ciebie „królestwo niewzruszone”?

7. Do czego zachęca nas Słowo /w.28/?