Próba i oczyszczenie wiary – List do Hebrajczyków 11,17-21

1. Przypomnij omawiane prawdy wiary zapisane w rozdziale 11.

2. Dlaczego Abraham przyniósł na ofiarę Bogu, syna otrzymanego z Bożej nadprzyrodzonej obietnicy /w. 17-19/?

3. Co oznacza stwierdzenie, ze wiara Abrahama była logiczna /w.19/?

4. W jakim stopniu możemy polegać na naszych emocjach jako wskaźniku:

a) posłuszeństwa Słowu Bożemu b) pewności zbawienia c) z tego, że cieszymy się powodzeniem w życiu?

5. Jak nazwiesz wiarę Izaaka i Jakuba /w. 20-21/?

6. Czy widzisz różnice miedzy wypróbowywaniem wiary, a jej oczyszczaniem?