Życie wiarą – ciąg dalszy – List do Hebrajczyków 11,6-16

1. Przypomnij, definicję wiary na podstawie w.1. O jakich podstawowych doktrynach wiary mówiliśmy na ostatnim studium /w. 1-6/?

2. W Liście do Hebrajczyków w kolejnych wersetach 7-16 poznajemy następne istotne prawdy wiary i odpowiedni do nich stosunek człowieka :

a) w.7 – Nadchodzący gniew Boży.

Opisz wiarę Noego?
W jaki sposób i jak wydał (Noe) wyrok na świat?
/przeczytaj porównania o przyszłym gniewie Bożym Łuk.17,26-30 ; 1Tes. 1,10 ; Rzym. 5,9/ Drugie przyjście Chrystusa zniszczy fałszywy światowy system polityczny /Obj. 11,15-18; 13; 17; 19,19-21/, fałszywy system religijny /Obj. 17; 19,1-4/ oraz systemy ekonomiczny i społeczny /Obj. 18/

b) w.8–16 Pielgrzymka wiary
• w.8 – Pierwszy krok wiary.
Co wiedział a czego nie wiedział Abraham, wyruszając w drogę?

• w. 9-10 – Ostateczny cel wiary
Jak żył Abraham? Na co głównie powinna być skierowana uwaga wierzących?

• w. 11-12 – Owocna wiara.
W co uwierzył Abraham? Co uzyskał przez swoją wiarę /Rzym.4,3 i 16-17/?

• w.13-16 – Stałość i nagroda wiary.
Przypominaj swoją pozycję w świecie /1P.1,1 i 2,11-12 oraz Fil. 3,19-20/

W jakim sensie wierzący są „gośćmi i przychodniami” w tym świecie?

Jak traktować słowa Pana Jezusa, stwierdzające że jesteśmy solą i światłością świata /mat. 5,13-16/?

Czy zawsze, przez Boga wiara jest wynagradzana /porównaj w.6/?

Prawdziwa wiara opiera się na tym , kim dla ciebie jest osoba Boga. Jak GO traktujesz Tak wierzysz /patrz 1Jan. 5,10/.