Studiowanie Listu Pawła do Rzymian

List do Rzymian został napisany najprawdopodobniej podczas podróży misyjnej św. Pawła w Koryncie w roku 58 n.e. Adresatem listu była rzymska gmina chrześcijańska. Jego głównym celem jest wyjaśnienie doktrynalne Ewangelii, a zwłaszcza zagadnienie usprawiedliwienia przez wiarę. Paweł podkreśla powszechną grzeszność człowieczeństwa i konieczność usprawiedliwienia zarówno dla pogan, jak i dla Żydów. Pisze o tym, że usprawiedliwienie jest wynikiem łaski i wyłącznie łaski.

1. Wykład z Listu Pawła do Rzymian – opcja #1

2. List Pawła do Rzymian 5:1-21 – opcja #2

3. Rzymska Kanapka – opcja #3

4. Wykłady Listu Pawła do Rzymian – opcja #4

5. Studiowanie Listu Pawła do Rzymian i Księgi Ewangelii według Jana – opcja #5