Konflikt natur (w człowieku odrodzonym) – List do Galacjan 5,15-26

1. Jaką metodę na zwalczenie cielesności proponuje Paweł /w.16/?
Jak tego dokonać?

2. Człowiek wierzący posiada dwie w konflikcie natury /w.17/.
Co jest barometrem moralności dziecka Bożego /w.18/?

3. W wersetach 19-21 opisane są „uczynki ciała”. Które z nich zakwalifikujesz do moralności, religijności i relacji. Jaki jest skutek życia według starej, ludzkiej natury?

4. Omów owoce Ducha opisane w wersetach 22-23.
Jak osiągnąć piękne cechy Ducha?

5. Wymień kolejny powód bezużyteczności Zakonu /w.23/. („dla tak czyniących nie ma Prawa” tj. Zakonu – wg. Biblii 1000 – lecia).

6. Co wynika z ukrzyżowania swych namiętności i żądz /w.24/? A jeśli one żyją nadal, to czemu tak jest? Dlaczego mówi o wszystkich chrześcijanach, „że są ukrzyżowani” w czasie przeszłym?

7. Co praktycznie oznacza dla ciebie werset 25?