Synostwo Boże przez wiarę – List do Galacjan 4

1. O jakich dwóch okresach mówi Paweł /w.1-5/? Czym się one charakteryzowały?

2. Co wynika z synostwa Bożego /w.5-7/?

3. Podaj różnicę między niewolnikiem a synem? Jakie z tego obrazu wynikają konsekwencje dla nas?

4. Czego możemy się nauczyć o gościnności Galacjan /w.14/? Jaką postawą charakteryzowali się opisani w następnych wersetach?

5. Opisz trudności w rodzeniu duchowych dzieci /w.19/

6. Porównaj dwa przymierza na podstawie obrazu dwóch synów Abrahama /w.22-31/.

Jaki wniosek nasuwa ci się po przeczytaniu wersetu 30?