Synostwo Boże przez wiarę – List do Galacjan 4,21-5,1

Wstęp:
W rozdziale 3 Paweł podaje argument historyczny w Testamencie wyższości Nowego Przymierza nad Starym. Stare Przymierze zawiera się w Zakonie Mojżeszowym. Aby wypełnić go należy przestrzegać i spełnić doskonale przykazania, nadane przez Boga. Nowe Przymierze jest na podstawie Bożej obietnicy, danej Abrahamowi. Aby wypełnić go należy polegać na Bogu ufając Jezusowi. W rozdziale 4 w wersetach 22-31 podaje kolejny dowód historyczny wyższości Nowego Przymierza nad Starym.

1. Porównaj dwa przymierza na podstawie obrazu dwóch synów Abrahama /w.22-31/. Paweł podaje trzy argumenty wyższości Nowego Przymierza – omów je w kolejności:

• Argument historyczny /w. 22-23/
• Argument alegoryczny /w.24-27/
• Argument doświadczania prawdy /w. 28-30/

2. Jaki wniosek nasuwa ci się po przeczytaniu wersetu 30?

„Będziesz pamiętał, że byłeś niewolnikiem w ziemi Egipskiej, i że Pan Bóg twój, wykupił cię” V Mój. 15,15