Zastosowanie – List do Galacjan 6

1. Jakie zalecenia kieruje Paweł do napominających i dlaczego akcentuje łagodność? Jak wygląda służba napominania w twoim życiu?

2. Co to znaczy „nosić jedni drugich brzemiona”/w.2/? Jakie ma to konsekwencje w relacjach między nami?

3. Jakie znaczenie w twoim życiu chrześcijańskim ma badanie siebie i co się dzieje, gdy tego zabraknie?

4. Czy werset drugi stoi z wersetem piątym? (nie, bo w 5-ciężar odpowiedzialności za badanie siebie a w 2-o wsparcie w problemach przez innych).

5. Jak wygląda w twoim życiu – dzielenie się wszelkim dobrem z tym kto ciebie naucza? – lub –zastosowanie tego wersetu?

6. Jakie znaczenie ma w wersetach 7-8 słowo siać?(inwestować) Czym się różni sianie i zbieranie od zasady zakonu „coś za coś”

7. Jakie zachowanie w twoim życiu może być potwierdzeniem zasady „byle nie cierpieć prześladowania”?