Źródło Ewangelii – List do Galacjan 1,10-2,10

1. Przypomnij, na jakich faktach skupia się Ewangelia?

2. Podaj źródło pochodzenia Ewangelii /1,11-12/?
Na czym polega wiarygodność wykładu Ewangelii przez Pawła /1,17-24/?
Czym kierował się Paweł przekazując Ewangelię, którą zwiastował starszyźnie jerozolimskiej /2,1-2/?
Jak autorytety apostolskie potwierdziły wiarygodność głoszonej przez Pawła Ewangelię /2,6-10/?
Czy dzisiaj jest potrzeba potwierdzenia wiarygodności Ewangelii?

3. W rozdziale 1, w wersach 13-16, Paweł opisuje cud i cel swojego nawrócenia. Podaj cel twojego nawrócenia.

4. Paweł w Dziejach Apostolskich /16,3/ obrzezał Tymoteusza, natomiast w Galacjan /2,3-5/ definitywnie sprzeciwia się obrzezaniu Tytusa.
Dlaczego?
Co oznacza dla ciebie, że jesteś wolny w Chrystusie?