Życie wiary i rola zakonu – List do Galacjan 3,15-29

1. Podaj argumenty za wyższością obietnicy nad zakonem i co z tego wynika /w.15-18/?

2. Dlaczego więc nadał Bóg zakon /w.19/?

3. Czego zakon nie może uczynić /w.21/?

4. Co oznacza wyrażenie „być pod opieką przewodnika”?

5. Co przynosi wiara w życiu człowieka /w.25/?

6. Czy jest ktoś zbyt niegodny pozycji nadawanej przez Boga człowiekowi /w.28/?