Ból hipokryzji

BÓL HIPOKRYZJI
by Nicky Cruz

Nigdy nie zrozumiem, jak niektórzy ludzie mogą twierdzić, że Jezus jest ich Zbawicielem, a żyć tak, jakby nigdy nie doświadczyli Jego zbawczej łaski. Jak mogą prosić Boga, by ich wybawiał, kiedy żyją życiem bez pokuty i bez wyrzutów sumienia. Jak mogą mówić tak, jakby znali Chrystusa, kiedy ich postępowanie wyraźnie pokazuje, że nic o Nim nie wiedzą.

Tacy ludzie czynią więcej złego dla Królestwa, niż szatan miał nadzieję uczynić. Są oni największymi sprzymierzeńcami wroga w świecie, który szuka sposobów na zdyskredytowanie nauki Chrystusa. Paweł mówi nam, „A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego” (Rz 12:2). Już zbyt długo chrześcijanie dostosowywali się do świeckich dróg. Pozwoliliśmy temu światu, by nie tylko wpływał na nas, ale by nas zarażał, by opanował nasze serca i umysły, i trzymał nas w niewoli grzechu, chociaż twierdzimy, że jesteśmy wolni.

Jezus obiecał przemienić nasze serca i umysły, odnowić nas i zmienić sposób naszego myślenia i postępowania. Jeżeli nie pozwalamy Mu na to, to tak naprawdę Go nie przyjęliśmy.

„Serce czyste stwórz we mnie, o Boże” pisał Dawid, „A ducha prawego odnów we mnie!” (Ps 51:12). Te słowa powinny pobudzić pragnienie każdego naśladowcy Chrystusa. To powinno być naszą codzienna modlitwą. Prosić Boga o nowe serce i nowy umysł, prosić o czyste życie, starać się w każdym momencie żyć miłosierdziem, łaską i w niewinności stawać się coraz bardziej podobnym do Jezusa każdego dnia.

Kiedy świat patrzy na nas, to to, co widzą, określa ich pojęcie o Bogu. To kształtuje ich pojęcie o niebiańskim Ojcu, co o nim myślą, jak rozumieją Jego dobroć i łaskę. Jesteśmy ambasadorami królestwa Bożego w upadłym świecie. Nasze działania, zarówno dobre jak i złe, będą wskazywać bezpośrednio na Boga.

Nicky Cruz, znany w wielu krajach ewangelista i płodny autor, nawrócil się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opowiedziana najpierw przez Dawida Wilkersona w książceKrzyż i Sztylet,a później w jego własnej książce Nicku Cruz Opowiada, która stała się bestsellerem.