Czy szukasz najpierw Królestwa Bożego?

Czego tak naprawdę mamy szukać w naszym życiu chrześcijańskim? W (Mat 16:24-26), czytamy: „Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?”.

Ten fragment jest wyraźną zachętą, ale też i przestrogą dla nas. Do nas należy wybór, ale jego konsekwencje są na wieczność. Znajdujemy w tym fragmencie przedstawienie dwóch dróg, które są jednocześnie dwoma różnymi sposobami na życie. Używając współczesnej terminologii, można powiedzieć, że to są dwa rożne światopoglądy. Gdy czyta się 25. werset, to można zauważyć, że w obu jego częściach są użyte prawie te same słowa. Jednak te drogi wcale nie są do siebie podobne, wręcz są dla siebie przeciwieństwami.

Parafrazując, w pierwszej części Pan Jezus Chrystus mówi: „Jeżeli nie szukacie Mojej woli i zachowujecie swoje własne poglądy na życie, to możecie utracić to, co jest dla was najcenniejsze”. W drugiej części Pan Bóg mówi: „Zrezygnujcie z własnych planów na rzecz realizacji Mojej woli dla waszego życia, a odnajdziecie to, co Mam dla was najcenniejsze – życie wieczne duszy”. Ta druga część jest nawiązaniem do znanego wersetu, który przekazuje słowa Pana Jezusa Chrystusa w (Mat 6:33): „Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane”.

Nie chcę, żeby to moje rozważanie zostało odebrane jako ewangelia sukcesu. Bo jest tylko jedna Ewangelia – zbawienia przez Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym żeby to przesłanie przyczyniło się do zrozumienia przez nas faktu, że za zaufaniem Bogu muszą pójść konkretne uczynki wiary, byśmy mogli cieszyć się Jego pełnym błogosławieństwem, w tym i materialnym.

Do spełnienia każdego przymierza z Bogiem, potrzebne jest wypełnienie pewnych warunków tego przymierza przez ludzi. Gdybym dzisiaj sobie zadał pytanie: Czy szukam Królestwa Bożego? Odpowiedź byłaby – TAK. Gdybym je uszczegółowił: Czy najpierw szukam Królestwa Bożego? Nie zawsze to TAK byłoby tak zdecydowane.

Możesz także przeczytać go w częściach klikając w linki oznaczone numerami poszczególnych części.

Zapraszam do przeczytania tego rozważania i ewentualnego podzielenia się swoimi uwagami. Dane kontaktowe znajdziesz na mojej stronie internetowej lub na moim profilu na Facebook-u.

Autor, Bogdan Podlecki