O Aniołach dobrych i duchach złych

Wyraz anioł pochodzi z języka greckiego Angeles , oraz z języka hebrajskiego Mallach . W obu przypadkach oznacza – posłaniec . W Biblii jest o aniołach napisane 222 razy .

Kim jest anioł . Anioł jest istotą duchową , nadrzędną względem człowieka . U ludzi duch i dusza połączona z ciałem stanowi osobę . U aniołów osobą jest sam duch . Jako duchy czyste są wolne od materii , nie żenią się ani wychodzą za mąż . Płciowość dla wspólnoty anielskiej jest obca , to też nie mają potrzeby bycia jednym ciałem . Dlatego ich wzajemna miłość jest w pełni wyzwolona , ofiarna i bezinteresowna , do ludzi , jak i do całej wspólnoty anielskiej . Poruszają się z szybkością myśli , a to oznacza , że nie są ograniczone czasem i przestrzenią jak ludzie . (Wikipedia)

O aniołach nasza wiedza jest ogólna i wiemy nie wiele , albo nic konkretnego , to też nasza wiara w stosunku do ich istnienia a także ich działania , nie jest wiarą zawsze ożywioną . A szkoda .

Zachęcam zatem czytelników do wspólnego rozważania niektórych szczegółów pozostawionych w Biblii , one tam dla nas są pozostawione .

Osobowość aniołów .

Anioły jako istoty duchowe dla nas są niewidoczne , ale mogą przybierać postać widoczną , najczęściej ludzką . Nastawienie do ludzi zwykle mają przyjazne , jedynie źle obrany kierunek przez człowieka i uporczywe jego tam dążenie , mogą spowodować gniew anioła . Mam tutaj na myśli przykład Bileama syna Baora . (4Moj.22,22) .

Aniołowie mają swoje imiona .Ojciec Samsona miał ochotę poznać imię anioła z którym rozmawiał , ale ten odpowiedział : Ono dziwne jest (Sędziów13,18) Mają też swój język i swój pokarm , mogą posługiwać się ludzkim językiem a także spożywać nasz pokarm . Na pustyni w drodze do Ziemi Obiecanej , naród izraelski był karmiony pokarmem anielskim . (Ps.105,40) Eliasz o mocy takiego pokarmu szedł czterdzieści dni w upale dnia i chłodzie nocy .

Aniołów można podzielić na trzy główne grupy i tu cały czas mówimy o aniołach wokół Boga , Jego obszaru i Jego dyspozycji , czyli o aniołach dobrych .

Cel istnienia grupy pierwszej .

Rodzina Serafinów i cherubów , oni to są najbliżej Bożego tronu a ich celem jest wywyższanie i przynoszenie Bogu chwały a także składanie ofiary przed tronem na ołtarzu wraz z modlitwami świętych z ziemi (Ob,8,3) Ta grupa aniołów ciągle przypomina o majestacie Bożej chwały , są to muzycy i chóry anielskie . Treść uwielbienia brzmi : święty , święty , święty jest Pan Bóg Wszechmogący , który był i który jest i który ma przyjść . (Ob,4,8) a także . (Iz.6,2)

Należy tu wspomnieć o dwóch postaciach anielskich rangą najwyższych . Jest to Michał archanioł i Gabriel . Przedniejszy książę Michał posiada moc do zwalczania sił przeciwnych Bogu , gdzieś tam w okręgach niebieskich . Jest taka walka opisana w Ob. Jana 12,7 . i Dan . 10,13 .

Natomiast Gabriel jest posłańcem od samego Boga do spraw najważniejszych dla ziemi , np. : zwiastowanie dla Zachariasza o cudownym narodzeniu się Jana zwanego później Chrzcicielem , oraz zwiastowanie dla Marii , również cudowne narodzenie się Jezusa . Posłanym też był Gabriel do Daniela by zamknąć paszcze lwom , gdyż inaczej lwy mogły by zaszkodzić Danielowi , czemu nie zdziwił by się Dariusz król babiloński . A tak oddał chwałę Bogu . (Dan.6,27)

2) Druga grupa , to anioł nazwany Gwiazdą z nieba (Ob.9,1i11) Posiada on klucz do otchłani w której znajdują się narzędzia zagłady i zniszczenia . Te narzędzia mają króla nad sobą , anioła otchłani , którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon , co oznacza 'Zatracenie’ . Po grecku zaś jego imię brzmi :Apollon , co oznacza 'Niszczyciel’ . Zniszczenia i zatracenie będzie dokonane tam gdzie uzna to za stosowne Ten , który siedzi na tronie . Moc swoją Bóg osiąga przez aniołów . Oni to są , za pomocą , których Duch Boży spełnia wolę Bożą osiągając Jego każdy cel .(Ps.103,20-21) Na przykład plagi w Egipcie , na przestrzeni wieków wojny , huragany , czy trzęsienia ziemi . Wszystkie plagi opisane w Apokalipsie , również będą dokonane pod dowództwem Abaddona na rozkaz Tego , który siedzi na tronie i przed gniewem Baranka , gdy nadejdzie wielki dzień ich gniewu . (Ob.6,17) .

3) Wreszcie trzecia grupa aniołów , o niej to powinniśmy wiedzieć najwięcej . Ponieważ pierwsze dwie grupy to : Chwała i uwielbienie , potęgi , moce , władze i panowania , księstwa i zwierzchności (Kol.1,16) . My ludzie żyjemy po drugiej stronie wieczności i to o czym wspomniałem po części wyżej , jest dla nas zbyt odległe i nie znane , to też nie omawiałem w szczegółach .

Natomiast trzecia grupa aniołów , która może przybierać postacie ludzkie , mówić naszym językiem i głosem a także spożywać nasz pokarm , byli też gośćmi w ludzkich domach , stąd jest ona nam najbliższa (Hbr.13,2) Jest to wspólnota aniołów bardzo wielka , to tylko w jednym miejscu widział Jan : tysiąc tysięcy a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed Nim ( Ob.7,10) Rolą tych aniołów , czyli duchów służebnych jest współdziałanie z tymi , którzy zbawienie odziedziczyć mają (Hbr.1,14)

Czasem prawie zapominamy o tym , że przecież obok nas anioł stoi . Biblia ostrzega : Nie mów przed posłańcem Bożym , że to było przeoczenie . (gdy przeoczenia nie było) (Ka.5,5) . Nie bez przyczyny Ap. Paweł napomina i mówi : Każdy mówcie prawdę z bliźnim swoim i … chciało by się dopowiedzieć : bo posłaniec Boży jest obecny i słyszy .

Warto tutaj wspomnieć jeszcze o kilku czynnościach , których dokonują aniołowie z tej grupy . Gdy umarł żebrak , zanieśli go aniołowie na łono Abrahama . (Łk.16,22) To interesująca służba dla żebraków i pewnie nie tylko dla żebraków .

Jest jeszcze jedno miejsce ważne i może czasem nie zauważone przez nas . Zachęcam do pochylenia się raz jeszcze nad tym fragmentem z księgi Joba 33,23 . B.T.

Gdy ma kto swego anioła , obrońcę jednego z tysiąca , co mu wyjaśni powinność ; zlituje się nad nim i prosi : uwolnij od zejścia do grobu , za niego okup znalazłem . …Błaga Boga a On się lituje (ten mówi)zgrzeszyłem , przewrotnie działałem , nie oddał mi według mojej winy . Wszystko to dwa i trzy razy Bóg czyni względem człowieka , chcąc go uwolnić od grobu .

Proszę zwrócić uwagę , że to anioł czyni wstawiennictwo przed Bogiem za podopiecznym sobie człowiekiem . Najpierw przedkłada jemu jego powinność , później bierze znaleziony okup . Dla mnie to oznacza , że ktoś , może rodzice , może zbór , może jeszcze ktoś inny wstawiał się za nim bo Boga w modlitwie . Przez anioła zostało to ocenione jako okup i zaniesione przed oblicze Boga z prośbą : Uwolnij od zejścia do grobu , za niego okup znalazłem .

Jak bardzo ważną , może niedocenianą jest modlitwa wstawiennicza . To przecież ona nie jednego uchroniła przed zejściem do grobu , czy innym złym losem , na co zasługiwał ów nieszczęśnik . A jednak dzięki wstawiennictwu został oświecony blaskiem żyjących . (w.30)

I ostatnia myśl poświęcona dla tej grupy aniołów . Pierwsi chrześcijanie wierzyli , że każdy wierzący ma swego anioła . Mamy podstawę by też tak wierzyć .Współbracia Piotra wiedząc , że jest w więzieniu , nie próżnowali , lecz wstawiali się jak potrafili . Jego anioł odpowiedział i bez trudu otworzył drzwi więzienia . Piotr poszedł do 'swoich’ , do domu Marii matki Marka (Dz.12,12) Za pierwszym pukaniem nie otworzono mu drzwi , gdyż mniemano , że to 'jego anioł’ stoi przed drzwiami .

Jak dobrze mieć 'Swoich i swojego anioła’ , który poradzi sobie tam gdzie człowiek mógł by tylko zapłakać . Aniołowie nie płaczą oni działają skutecznie , jeśli tylko mamy 'swoich’ , którzy składają okup . To takie ważne , czasem nie doceniane , albo źle rozumiane a może i lekceważone .

Aby upewnić wiarę czytelników o naszych aniołach , to najlepiej posłużyć się nauczaniem Jezusa . Tutaj ostrzega Jezus aby nie gorszyć tych małych , bo aniołowie tych małych ustawicznie patrzą na oblicze Ojca , który jest w niebie . (Mat.18,10) .Więc tutaj pewne jest , że ci mali mają swoich aniołów . Ciekawym jednak jest , czy ci więksi też mają , nie mówiąc o wielkich , ale ci co myślą o sobie , że są trochę więksi . Czy mają swoich aniołów ??? Tego nie wiem , wiem , że mali mają na pewno .

I na koniec o upadłych aniołach , czyli o demonach .

O upadłych aniołach nie chcę pisać wiele . Tylko dla przypomnienia wspomnę z ks. proroka Iz 14,12 . O , jakże spadłeś z nieba , ty gwiazdo jasna , synu jutrzenki . Czytelnicy bowiem dobrze znają dalszą historię , walkę w niebie i upadek 1/3 gwiazd . One to są posłuszne szatanowi stawszy się demonami i przeciwnikami Boga i ludzi . (OB.12,4 i 9)

Chcę tylko ostrzec przed lekceważeniem ich . Proszę zwrócić uwagę , że Wielki książę Michał nie ośmielił się wydać wyroku potępienia , gdy wiódł spór z diabłem o ciało Mojżeszowe , lecz rzekł : Niech cię Pan potępi ! (Juda 9) Nie mamy takiej potrzeby by ich lekceważyć , ani ich się bać , gdyż : Ten , który jest w was większy jest , niżeli ten , który jest na świecie (1J.4,4)

Bądźmy czujni i odważni , ponieważ walka z nimi trwa z pokolenia w pokolenie . Pamiętajmy : Bój toczymy nie z krwią i ciałem , lecz z władcami tego świata ciemności , ze złymi duchami w okręgach niebieskich . (Ef.6,12) (skutecznych w synach opornych 2,2) W takiej walce pomoc anioła jest nie oceniona . Aczkolwiek nie oczekuje anioł ani chwały , ani modlitwy , ani pokłonu dla siebie . Bogu się kłaniaj ! Pouczał Jana , gdy ten chciał to uczynić .

Chwała Bogu za Jego obietnicę , za mądrość naszego Boga , że postanowił przydzielić każdemu anioła . Może nie są to potężni aniołowie jakich widział Jan , ale wystarczająco mocni i mądrzy by pomóc pielgrzymom przejść przez pustynię ich życia . Oni to potrafią zaopatrzyć wyposażyć a jak potrzeba to pocieszyć i przypomnieć powinność .

Tamci kiedyś przeszli swoją pustynię , my też przejdziemy , ale bądźmy świadomi naszych aniołów , którzy dani są nam jako Boży dar . Dlatego , że Bóg nas kocha i dobrze wie , że sami mogli byśmy się pogubić , nie poradzić sobie i nie osiągnąć celu . Nie bądźmy obojętni wobec nie widzialnego duchowego świata dobrych aniołów . Oni nam są naprawdę bardzo potrzebni .

Czesław Budzyniak