Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi

(Kaznodzieja Salamonowy 1,4)

W kontekście tytułu dzisiejszego rozważania , będziemy się zastanawiali nad przeszłością i teraźniejszością . Pomysł zrodził się ponieważ często , o wiele za często słyszy się jak niektórzy chrześcijanie a także i zwiastujący Słowo Boże , powtarzają a głosy ich jak echo niosą wieść , że czasy nam współczesne są takie trudne .Oj , jak bardzo trudne i nie bezpieczne są . Nie ma końca utyskiwaniu i nic nie widzi się dobrego tylko samo zło wokół i co gorsze w Kościele też . A o naszej młodzieży , czy zachodnich kościołach , to lepiej nic nie mówić , istny 'Babilon’ . Tam nie ma nic już z czego by się niebo cieszyć mogło , twierdzą nie zadowoleni chrześcijanie .

No cóż , można oceniać jak się chce , ale taka ocena jest już zła sama w sobie . Jest tendencyjna i krzywdząca Kościół Jezusa a przede wszystkim jest oceną nie sprawiedliwą , wybiórczą .

Lepiej robią ci , co nie słuchają wieści ani z Zachodu , ani Wschodu , tylko patrzą by coś z siebie dać wspólnocie w której są z dziećmi swoimi i cieszą się wolnością . Cieszą się pokoleniem , które wcale nie jest gorsze od tego , które było . Czasy dla Kościoła nigdy nie były bezpieczne , ponieważ Kościół na ziemi ma wroga , który nienawidzi ludzi w Kościele . Jezus nikomu nie obiecał , że będzie lekko , przeciwnie zachęcał : weź krzyż swój i naśladuj mnie .

Apostoł Paweł dobrze o tym wiedział i przypominał wiernym , że ucisk jest naszym przeznaczeniem (1Tes.3,3) i wiele trzeba przejść zanim się otworzą bramy Bożego Królestwa .

Ja kiedy myślę o obecnym pokoleniu , to myślę nie o tych z Zachodu , czy Wschodu , tylko o siostrach i braciach w naszych małych i większych zborach w Polsce . Naprawdę widzę w nich prawdziwych uczni Jezusa , którzy przeciw stawiają się siłom ciemności , jak tamci stawiali się . Co więcej odnoszą zwycięstwa , bo Kościół istnieje . Jestem tego pewien , że i dzisiaj są wśród nas wierni gotowi do poświęceń najwyższych . Może nie są oni widoczni , bo nie chcą być widoczni , nie chcą tworzyć aureoli wokół siebie . Oni żyją świętym życiem i pragną być żywym świadectwem Jezusa i takimi są . Czyż naprawdę nie widzicie ich w Waszych zborach , czy nie są oni ozdobą Kościoła Jezusa ? Pomyślcie przez chwilę o tym proszę . Pomyślcie i popatrzcie a zobaczycie ich , bo oni są . Są w różnym wieku , poczynając od bardzo młodych , kończąc na tych , którzy są już przed progiem swojego przeznaczenia i wytrwali . Chwała Bogu za nich , że żyją i są wśród nas .

Prawdą też jest , że zdarzają się osoby , które nie są żywym świadectwem Jezusa .To jednak nie jest powodem by nawet myśleć , że nasze pokolenie jest złym pokoleniem , albo gorszym od tych , którzy żyli w pierwszy wieku . Jest to ocena nieuczciwa i nie odpowiedzialna .

Niedawno zrobiłem porównanie jednego zboru , który dobrze znam w Polsce z zborem w Koryncie . Starałem się to zrobić uczciwie , jak tylko potrafiłem . Spróbujmy razem odwiedzić zbór w Koryncie . Zapraszam .

List Apostoła Pawła 1Kor.1,2-7 . Zborowi Bożemu , powołanym , poświęconym i świętym . Dziękuję Bogu za was zawsze , iż ubogaceni zostaliście we wszelkie poznanie , tak iż nie brak wam żadnego daru łaski . To zaiste piękne świadectwo pozazdroszczenia godne Bożej obecności w zborze w Koryncie .

Ale o dziwo , że nagle mówi Apostoł : Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia , czyż cieleśni nie jesteście ? (3,3) Dalej : Niektórzy z was wzbili się w pychę (4,18) . Przy tym : Słyszy się o wszeteczeństwie między wami , jakiego nie ma nawet między poganami (5,1) Do tego dochodzą procesy sądowe przed tymi , którzy w zborze się nie liczą (6,1) Rozwody też wchodzą w zakres zboru (7,10) Spożywanie pokarmów składanych bałwanom (8,7) Oraz samo bałwochwalstwo : Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha demonów (10,21) Podczas wieczerzy Pańskiej zdarzało się , że i ktoś był piany (11,21)Zdarzały się też nauki różne np. : Jakże mogą mówić niektórzy między wami , że zmartwychwstania nie ma (15,12) W końcu w ogóle brak pokuty za grzechy nieczystości , wszeteczeństwa , i rozwiązłości . (2kor.12,21) .

Kiedy zrobiłem to zestawienie i porównałem z zborem w Polsce , to wypadł polski całkiem nieźle . Na dzień dzisiejszy nie było by tych uwag , jakie otrzymał zbór w Koryncie . Na pewno było by zachęcenie by zatroszczyć się o dary łaski aby obfitowały ku zbudowaniu i pocieszeniu zboru .

Jaki stąd nasuwa się wniosek : Nie patrzmy na słabe strony zboru w Koryncie , ani dobre strony zboru w Polsce , lecz wciąż starajmy się uzupełniać to czego nam brakuje a Bóg Pokoju będzie z nami zawsze , jak był z tamtymi , choć w mojej ocenie wypadli trochę gorzej .

Bibliści są zgodni , że opisy w listach Jezusa do siedmiu zborów dotyczą okresu wszystkich wieków i całego Kościoła Jezusa .

Zwróćmy , proszę naszą uwagę na niektóre szczegóły . Jednakowo brzmi poselstwo do całego Kościoła dla wszystkich pokoleń : „Znam uczynki twoje” .Tak samo dotyczy wszystkich pokoleń słowo : „Kto zwycięży odziedziczy wszystko” . Podobna też zachęta , aby trwać i być wiernym , mimo utrapień , prześladowań i cierpienia a nawet śmierci „kto wytrwa do końca” .

To prawda , że nie ma dziś cudów jak za dawnych dni , ale gdy by zaistniał choć jeden raz w roku gdzieś na rynku wielkiego miasta i myślę tu o Polsce , cud uzdrowienia ślepo narodzonego , wskrzeszenia z martwych , czy chromego od urodzenia… Jestem tego pewien i nie tylko ja , ale wszyscy jesteśmy pewni , że nikt by się nie odważył ani aresztować cudotwórcę , ani go zabić za to , ani też mu zabronić , jak miało to miejsce w Jerozolimie wtedy .

Więc dlaczego chrześcijanie dziś mówią , że takie ciężkie czasy nastały ? Nie , to nie jest prawdą . Prawdą jest to , że jest to czas , jakiego nigdy nie było pod względem wolności głoszenia Słowa o Jezusie i zbawieniu . Szatanowi udało się uczynić niektórych ociężałymi , dlatego jest im źle . Miliony uczni Jezusa w różnym wieku niosą sztandar zwycięstwa i kroczą przez życie odważnie , zdobywając nowe dusze dla Jezusa bez zamiaru oglądania się wstecz . I za to chwała Bogu .

Pewnie , że znajdą się szydercy wszędzie , oni byli zawsze . W Atenach Apostoła Pawła nazwano bajarzem i wyśmiano , kiedy mówił o zmartwychwstaniu Jezusa . W końcu dziś może i mają prawo wyrażać swoje opinie oglądając pseudo cudotwórców . Którzy przed kamerami mówią o Bożej radości używając kabaretowych dowcipów i zmyślonych historyjek . Radość swoją nadrabiają hałaśliwym i pustym śmiechem nazywając to radością od Boga . Ręce po łokcie w kieszeni stojąc na świętym miejscu , jakim jest kazalnica . Mówią o Bożej mocy a sami jej nigdy nie doświadczyli bo doświadczyć nie mogli . Pewnie , że takie sceny nie służą budowaniu żywej wiary u słuchaczy . Przeciwnie słuchacze tracą to , co mają w czasie takich seansów . Ale zostawmy ten współczesny wątek negatywny . W listach Jezusa do zborów jest mowa o Żydach , którzy nie są Żydami , lecz kłamią . Być może to są ci o których wspomniałem wyżej . Być może , nie wiem …

Proszę jednak zauważyć , że młode pokolenie zawsze odgrywało ważną rolę w budowaniu Bożego Królestwa na ziemi i jego umacnianiu . Młodzież zawsze była inna od starszego pokolenia i dziś jest inna . Oni nie zamierzają sprzedać swojego dziedzictwa za miskę soczewicy . Oni znają cenę tego dziedzictwa , dlatego kochają Jezusa , kochają Jego Święty Kościół , którego czują się integralną częścią . Ogromna większość młodych sióstr i braci jest wręcz dumna ze swojej tożsamości chrześcijańskiej i kroczy przez życie z uniesioną głową . Nie dlatego , że są zarozumiali , ale dlatego , że znają cel swojej podróży i wiarą widzą swoich rówieśników tam w wieczności do której zdążają nie zważając na trudy pustynnej ścieżki , jak i tamci nie zważali . Wyposażeni są w oręż do burzenia warowni złego dla sprawy Bożej . Oni są mocni , bo Słowo Boże mieszka w nich .

Nie potępiajmy młodego pokolenia . Odsłońmy pamięć naszych młodych lat a zobaczymy błędy , które też popełnialiśmy , jak i oni popełniają . Gorzej jest jeśli dziś popełniamy błędy my starsi , oczekując doskonałości od młodych chrześcijan . W końcu nie ma sprawiedliwego ani jednego wtedy , ani dziś nie ma . A zatem pozostaje nam dążenie do sprawiedliwości z którą spotkamy się wszyscy przed sądem Chrystusowym ( 2Kor.5,10).

Zachęcam teraz do wspólnego rozważania kilka szczegółów dotyczących życia Jezusa .

Przyszedł do swoich , gdyż dla nich był przeznaczony , aby przezeń powstało i upadło wielu w Izraelu . Swoi jednak nie przyjęli Go , z wyjątkiem kilku rybaków , kilku prostych mężczyzn i jednego celnika . Gdy wrócił do Nazaretu , może sąsiedzi , może znajomi powiedzieli : lekarzu ulecz samego siebie i z pogardą odnieśli się do Niego mówiąc : znamy go przecież , matkę i braci też znamy . Wyprowadzili z miasta i mieli zamiar zepchnąć w przepaść i pozbawić życia .

Później na dziesięciu uzdrowionych z okrutnej choroby trądu , tylko jeden wrócił , by oddać Chwałę Bogu . A po drugiej stronie jeziora człowiek został uwolniony od demonów straszliwie dręczony , jak w dzień , tak i w nocy włóczył go po pustych grobowcach . Demony wyszedłszy z człowieka , wolały wejść w świnie niż wracać do otchłani . (Łk.8,31) Farmerzy przyszli i prosili ażeby zostawił ich w spokoju i odszedł sobie . Bo przecież dla nich świnie są ważniejsze jak człowiek . Dano więc jasno do zrozumienia , że nie jest tu mile widziany . Nie jest trudno sobie taką sytuację wyobrazić jak czuł się Jezus . Zresztą nawet i taki szczegół został ujawniony przez proroka : Wzgardzony był przez ludzi , wzgardzony tak , że nie zważaliśmy na Niego . (Iz.53,3)

Ci którzy jako pierwsi powinni poznać , nie poznali . Prędzej demony poznali w Jezusie Świętego i mówili 'wiemy kim jesteś’. Używano też bardzo poniżających słów : czyż nie mówimy słusznie , że jesteś Samarytaninem i demona masz(E.J.8,48) . Przy tym i : bracia Jego nie wierzyli w Niego .(E.J.7,5) Kiedy z martwych wzbudził Łazarza , to po kilku dniach i Łazarza i Jezusa chcieli zabić . Czy zatem ktoś chce powiedzieć , że to były lepsze czasy . Ja myślę , że jest zupełnie odwrotnie .

Tę listę o wydźwięku negatywnym można wydłużać bez końca , ale zamkniemy ją tekstem : I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów , które nie są spisane w tej księdze (E.J.20,30) A inny prorok dodaje : Więcej niż włosów na głowie mojej , jest tych , którzy mnie nienawidzą bez przyczyny . To też swoi wydali wyrok śmierci i dali Mu krzyż by wiedział jak ciężkie jest istnienie człowieka na ziemi . By później umiał współczuć wszystkim tym , którzy wstąpią w Jego ślady .

Natomiast gdy byśmy chcieli wpisać na listę wydarzenia , które mówią o oddawaniu Jemu chwały i wdzięczności , to bez wątpienia będzie ona o wiele , wiele krótsza od poprzedniej . O tym czytelnicy czterech ewangelii dobrze wiedzą . To też nie zamierzam takiej listy tworzyć ..

Warto też jeszcze wspomnieć o działalności Apostołów , czy było więcej chwały dla Boga , czy może podobnie jak z ich nauczycielem , więcej pogardy i czasem biczowania .

Zwróćmy naszą uwagę na nie zwykłe wydarzenia . Apostoł Piotr przechodził i choć by cień Piotra musnął chorego , chory był uzdrowiony . Faryzeusze i kapłani , nie pospieszyli się oddać chwały Bogu , jak powinni oni to zrobić i należnego szacunku Apostołom , tylko pytanie : Jaką mocą i w czyim imieniu to uczyniliście ? W końcu zabronili im głoszenia Dobrej Nowiny w imieniu Jezusa .(Dz.4)

Zważywszy to o czym wspomniałem wyżej , można odnieść wrażenie , że dziś ludzie bardziej kochają Jezusa jak kiedyś . Jestem tego pewien , że gdy by dziś stał się cud uzdrowienia jeden , jakich wtedy było wiele , to tłumy nie tylko by poszły za Jezusem , ale tłumy by przyjęły Jezusa . Na dziesięciu uzdrowionych , nie wiem , może jeden by się zawahał , ale dziewięciu oddało by chwałę Bogu i to publicznie choć by w centrum dużego miasta .

Ktoś powie , że nie ma cudów dziś bo źle się dzieje w Kościele . Ja powiem inaczej . W pierwszym wieku było gorzej (co ukazałem w porównaniu , Polski zbór i w Koryncie zbór ) a cuda się działy Wniosek nasuwa się taki : Jest więc coś czego nie rozumiemy , przynajmniej ja nie rozumiem , ale idę dalej . Chodźmy razem dalej , może tam dalej to zrozumiemy ?

A zatem , nie są to gorsze czasy , są to inne czasy , całkiem dobre czasy , proszę doceńmy je i bądźmy wdzięcznymi Bogu . Ewangelia głoszona jest na każdym kontynencie . Kościół kroczy zwycięsko z pokolenia w pokolenie zapominając co było , przyjmując to co jest . Odważnie odbierając co raz to nowe dusze diabłu , wyrywając je z paszczy lwa . A jest ich przecież nie mało , bo miliony rozsianych po całym świecie i będzie ich jeszcze więcej . Ponieważ : Widziałem anioła lecącego przez środek nieba , który miał Ewangelię wieczną aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi … (OB.14,6-7)

Podjąłem próbę porównania Kościoła w pierwszym wieku z naszym pokoleniem . Mam świadomość , że nie wszyscy czytelnicy będą się ze mną zgadzać , być może dla tego , że zrobiłem to dość nieudolnie . Jednak szczerze wyraziłem to co widzę i co czuję w moim wnętrzu do Kościoła

Kościół był i świętym jest nie zależnie od tego , czy ktoś chciałby go bardziej , czy mniej świętym widzieć . Krew Chrystusa ma moc jednakową , tak jak w pierwszym wieku uświęcała pokutujących grzeszników , tak i dzisiaj uświęca . Może jedynie w naszym pokoleniu wiary nie wszystkim wystarczy ? …a może już ją niektórzy stracili , stąd tyle narzekania i nie zadowolenia ? Zdaje się , że Pan Jezus coś powiedział na temat wiary gdy powróci . Miał obawę , czy ją znajdzie ?(Łk.18,8) A może zamiast narzekać na młode pokolenie i zły stan Kościoła , to lepiej przyjąć dobrą radę Jezusa i maści na oczy kupić ? Takiej zwyczajnej , która pozwoli lepiej widzieć . To dotyczyło Kościoła Jezusa , kiedyś i dziś też dotyczy .

Nie mów : Jak to jest , że dawne czasy były lepsze niż obecne ? Bo to nie jest mądre pytanie . (Kaz.7,10)

Czesław Budzyniak