Przeznaczenie

Dziś nie będziemy rozważać słowa przeznaczenie dotyczące zbawienia , które Bóg przeznaczył dla wiernych Kościoła Jezusa .Wiemy bowiem , że jeśli wytrwamy w wierze , to miejsce naszego przeznaczenia jest dom w niebie . Apostoł Paweł mówi : Jeśli ten namiot ziemski się rozpadnie , mamy dom w niebie nie rękoma zbudowany wieczny [2Kor.5.1] . I to jest przeznaczenie dla wiernych , wszakże pod warunkiem , że wytrwamy do końca .

Tematem naszego rozważania dziś będzie mowa o różnych wydarzeniach z którymi trzeba się w ziemskim życiu spotkać . Teraz czy te wydarzenia są przeznaczeniem , czy też nie są przeznaczeniem .

Wiele kontrowersji powstało wokół tego tematu . Dla jednych niemal wszystkie wydarzenia dnia codziennego są przeznaczeniem i to od Boga , dla drugich , krótko mówiąc – człowiek jest kowalem swojego losu . Wśród wierzących można usłyszeć również takie zdanie : Nic się nie dzieje bez woli Bożej i dodają : włos z głowy nie spadnie bez woli Bożej . A to oznacza , że wszystkie złe i dobre wydarzenia są zaplanowane z góry a człowiek zdany jest na łaskę losu .

Czy zatem takie twierdzenie znajduje uzasadnienie w Biblii , że to Bóg decyduje o wszystkim ? Czy rzeczywiście wszystkie wydarzenia z którymi choć by człowiek wierzący musi się zderzyć są Bożym planem a człowiek nie ma żadnego wpływu na bieg tych wydarzeń ?

Otóż myślę , że to nie jest tak iż Bóg jest autorem wszystkich złych i wydarzeń . Zdecydowanie nie ! Pan Bóg dał wolną wolę człowiekowi , dał jemu rozum [odnowiony umysł] i dał też przykazanie o którym powiedział : Nie jest ono na niebie , ani za morzem , jest blisko ciebie , jest w twoich ustach i w twoim sercu abyś je przestrzegał . Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię i kładę przed tobą życie i śmierć , błogosławieństwo i przekleństwo . Wybierz przeto życie abyś żył [5Moj.30,19]

A zatem jeśli Pan Bóg dał do naszej decyzji życie i śmierć , to dlaczego ktoś chciał by się upierać o jeden włos na głowie , spadnie on z woli Bożej , czy też bez woli spadnie .

Biblia mówi : Na co się natknie twoja ręka abyś zrobił , to rób według swojej możności [Kazn.9,10] Jeśli zatem podejmiesz się czynności źle oceniając swoją możliwość , to proszę , nie mów o przeznaczeniu , tylko o błędnej decyzji .

Pomijam tutaj błahe sprawy dnia codziennego , ale weźmy poważne wydarzenia , które miały miejsce w dziejach historii i to dobrze nam znanej .

Czy Pan Bóg przeznaczył państwo Izrael aby było wymazane z mapy świata na XX wieków ? Na pewno nie było takiego przeznaczenia . Zawsze jest najpierw ostrzeżenie 'Jeśli’ . Jeśli nie usłuchacie głosu mojego , pójdziecie w rozproszenie . Było ostrzeżenie a później jego konsekwentna realizacja . Tak było kiedyś i tak jest dziś .

A zatem nikt z ludzi nie ma gotowego przeznaczenia ani w złym , ani w dobrym , każdy określa je sam dla siebie i tu na ziemi i tam w wieczności . To wiara twoja wyznacza twoją przyszłość a Pan Bóg widząc to , będzie wspierać abyś mógł żyć i zwyciężać świat .

Jesteśmy świadkami wielu różnych spraw na ziemi wokół nas , które człowiek dokonuje wbrew woli Bożej i mam tu na myśli ludzi wierzących . Np. chrześcijańskie małżeństwo się rozwodzi bo… i tu długa lista przyczyn z jednej strony , jeszcze dłuższa z drugiej strony . Czy zatem można tu mówić o woli Bożej i przeznaczeniu przy rozwodzie , czy może Bóg zaprzeczać samemu sobie ? Na pewno nie , zdecydowanie nie ! Są to nasze osobiste uzasadnienia w tym przypadku egoistyczne poczynania wcześniej przemyślanych być może kilku letnich dążeń . I w końcu jeśli swój cel się osiągnie , uduchowia się całą sprawę i podciąga pod Boże przeznaczenie usprawiedliwiając swoje decyzje zdaniem – nie byliśmy dla siebie przeznaczeni . Osobiście zaprzeczam takiemu twierdzeniu i śmiem twierdzić , że jest to nie prawdą .

Może jeszcze jeden przykład . Jeśli młodzi ludzie wierzący zakładają rodzinę i żyją w miłości i są przykładnym małżeństwem jakich jest większość wśród nas , to czy można powiedzieć , że byli dla siebie przeznaczeni ? Albo jeśli nie bardzo się układa w innej rodzinie to , że nie byli dla siebie przeznaczeni ? Jak to właściwie jest ?

Otóż myślę tak . Ani w pierwszym przypadku , ani w drugim nie było przeznaczenia .W pierwszym kochali Boga i siebie nawzajem i Bóg im błogosławił . W drugim przypadku zabrakło dobrej woli a z upływem czasu pojawiło się zniechęcenie do siebie nawzajem , to też zabrakło obecności Bożej w ich życiu . Powtarzam . Ani w pierwszym , ani w drugim przypadku nie należy mówić o przeznaczeniu , tylko o dobrej woli człowieka , albo ona jest , albo jej zabraknie .

Nie rzadko można usłyszeć z ust ludzi wierzących takie zdanie : Wierzę , że Bóg ma plan co do mojego małżeństwa . W Bożym planie było i jest zbawić ludzi dobrej woli a nie indywidualnie wobec każdego małżeństwa .

Gdy by było biblijnym przeznaczeniem małżeństwo z daną osobą , nie było by w Biblii zdania : 'Za kogo chce , tylko w Panu’ [1Kor.7,39] . Pan Bóg nikomu nie narzuca małżeństwa , choć znam jeden przypadek małżeństwo z nakazu Pana . ’ Idź weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu ’ Ozeasz bo o nim tu jest mowa , znał swojego Boga i posłuchał . Ale to całe wydarzenie było niczym innym jak poselstwem dla Izraela . Mimo takiego stanu w jakim był Izrael , Bóg go kochał , jak Ozeasz kochał swoją żonę , chociaż ona później i tak powróciła do nierządu .

Pan Bóg przeznaczył pewną liczbę pogan do zbawienia , ale nie po imieniu , tylko liczbę . Gdy poganie w pełni wejdą , mówi Apostoł [Rzym11,25] Czy zatem to oznacza , że mnie osobiście przeznaczył bo dziś jestem w tej liczbie ? Na pewno nie . Kto uwierzy i ochrzci się zbawiony będzie , no i oczywiście wytrwa do końca . Jest też pewna grupa ludzi o wyjątkowym przeznaczeniu przez Boga . Mam tu na myśli Jeremiasza o którym napisane jest : Wybrałem cię sobie , zanim cię utworzyłem w łonie matki , zanim się urodziłeś , poświęciłem cię na proroka narodów przeznaczyłem [1,5] . Myślę też o owych 144 tysiącach mogą mieć swoje przeznaczenie , bo zostali wykupieni dla Baranka spośród ludzi a w ustach ich nie znaleziono kłamstwa , są bez skazy . Może są to dzieci pomordowane przez Heroda , przecież są to pierwsi męczennicy Chrystusowi , może są to dzieci pomordowane w czasie prześladowań chrześcijan z plemion izraelskich . [Ob.J7,4] Tylko dzieci do pewnego okresu życia mogą być bez skazy , więc ich przeznaczenie może być specjalne .

Co do przeznaczenia rzecz ujmując ogólnie można powiedzieć tak : Wszystkich , którzy wytrwają do końca są przeznaczeni dla Jezusa jako Jego Oblubienica w wieczności . To jest sens naszej wiary i walki z mocą ciemności w naszej przestrzeni życiowej , aby biegu dokonać i wiarę zachować . Natomiast każdego dnia dokonujemy naszych wyborów mniej ważnych , czasem bardzo ważnych . Oczywiście najlepiej to robić z westchnieniem do Pana o mądrość w dokonywaniu trafnych wyborów . Każdy z nas popełniał błędy w swoich decyzjach czasem w ważnych sprawach życiowych i te nasze błędy nie nazywajmy przeznaczeniem od Boga , bo to urąga naszemu Bogu . Bóg nikogo nie wprowadza w błąd , jeśli one się trafiają , to my je popełniamy i nie cieszy się z tego jeśli ktoś z nas błądzi w decyzjach .

Nie błądźcie , umiłowani Bracia moi , mówi Ap . Jakub .[1,16] Zachęcając : Jeśli komuś brak mądrości , niech prosi Boga , który wszystkich obdarza chętnie i będzie mu dana .[1,5]

Czesław Budzyniak