Jaka powinna być nasza miłość do Jezusa Chrystusa?

(3) Miłość, którą okazujemy Bogu, przejawia się w tym, że wypełniamy Boże nakazy; a nakazy te wcale nie są trudne. (1J 5:3 BW-P).

(3) Na tym bowiem polega miłość do Boga, że wypełniamy Jego przykazania.(1J 5:3 BP).

(3) Albowiem ta jest miłość Boża, abyśmy przykazania jego chowali; a przykazania jego nie są ciężkie. (1J 5:3 BG).

Nasza miłość, powinna być cnotą, i w żadnym wypadku nie może być w stanie spoczynku.

(15) Jeśli Mnie miłujecie, będziecie przestrzegali moich przykazań. (J 14:15 BP).

(15) Jeżeli zaś wy Mnie miłujecie, to będziecie też zachowywać wszystkie przykazania moje. (J 14:15 BW-P).

(33) Apostołowie zaś z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy cieszyli się licznymi łaskami. (Dz 4:33 BW-P).

(33) Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, życzliwość zaś ogromna towarzyszyła im wszystkim.(Dz 4:33 BP).

Miłość do naszego Pana Jezusa Chrystusa bez wzrostu, więdnie i umiera. Nie możemy do tego dopuścić!

W Liście do Efezjan 1:7 czytamy znamienne słowa: (7) W Nim, przez Jego Krew, mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów stosownie do bogactwa Jego łaski, (BP).

(7) W Nim właśnie za cenę Jego krwi zostaliśmy wykupieni, a nasze grzechy zostały nam darowane dzięki bezmiarom Jego łaski. (BW-P).

Miłość do Jezusa, zwykle zaczyna się dość niepozornie: (20) Oto stoję u drzwi i stukam. Jeżeli kto zechce usłyszeć mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję wieczerzę, Ja z nim, a on ze Mną. (Ap 3:20 BW-P).

(20) Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. (Ap 3;20 BP).

Jego pukanie do drzwi naszego serca jest z początku bardzo słabe, jednak z czasem staje się bardziej wyczówalne. Od nas więc zależy, czy otworzymy drzwi naszego serca. W Ew. Jana 3:16 czytamy: (16) Albowiem Bóg tak umiłował świat, że wydał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (BP)

(16) Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna jednorodzonego wydał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. (BW-P).

Czyż, więc nie powinniśmy odwzajemnić tej miłości?

Jezus wyciąga do nas Swoją dłoń i oczekuje rozwoju naszej miłości. Pragnie, aby ona zapuściła korzenie w naszym sercu, pragnie by była jednym z owoców, które ofiaruje nam Duch Święty. Czytamy o tym w Liście do Galatów 5:22: (22) Owoc zaś wywodzący się z ducha to: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, (BP).

(22) Ale owoc Ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. (BG).

Dzięki tej miłości, Jezus przynosi nam radość. Czytamy o tym w 1-szym Liście Piotra 1:8: (8) Miłujecie Go przecież, choć nie widzieliście Go nigdy; wierzycie w Niego, choć Go nie widzicie. Dlatego też uradujecie się kiedyś radością niewysłowioną i wspaniałą, (BW-P).

Zauroczeni tą miłością powinniśmy również wyznawać Jezusa. Mówi nam o tym 1-szy List Jana 4:15: (15) Jeżeli więc ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu (BW-P).

(15) Ktobykolwiek wyznał, iż Jezus jest Synem Bożym, Bóg w nim mieszka, a on w Bogu. (BG).

Wówczas nasza miłość do Pana Jezusa Chrystusa będzie pełna.

(17) A tak jeźli kto jest w Chrystusie, nowem jest stworzeniem; stare rzeczy przeminęły, oto się wszystkie nowemi stały.(BG).

(17) Kto jest w łączności z Chrystusem, ten staje się nowym stworzeniem. Stare przeminęło, a powstało nowe.(BP).

(17) Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.(BW-P).

Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji, otrzymać pomoc lub wyrazić własną opinię:
Zadzwoń: (+48)505158308 – Poland
Napisz: rafalsamul@wp.pl
lub odwiedź stronę internetową: