Duchowa walka

Zarówno apostoł Paweł jak Piotr, byli ze sobą zgodni co do walki duchowej wokół naszego umysłu, myśląc i pisząc o odpowiednim zabezpieczeniu dla niego. Dosłowny przekład z greki jest tu dla mnie bardzo wymowny. „Stańcie zatem mając swoje biodra przepasane prawdą, przywdziany pancerz sprawiedliwości. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest poselstwo Boga.” Ef 6:14.17. „Dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu i jako trzeźwi całkowicie złóżcie waszą nadzieję w łasce niesionej wam w objawieniu Jezusa Chrystusa.”

Prawda Bożego Słowa i moc Ducha Świętego mają rzeczywiście moc przemieniać i odnowić (2 Tm 3:15-17; Hbr 4:12; Rz 12:2; Ef 4:23; Tyt 3:5) nasz umysł, gdy się Bogu poddajemy. W odnawianiu tym, [będąc przepasanym prawdą Słowa Bożego] nie można nie wspominać mocy drogocennej Chrystusowej Krwi Baranka, bowiem jedynie przez moc krzyża jest możliwa nasza przemiana z pomocą Lampy, [Słowa Bożego) jak i Oliwy, [Ducha Świętego].

Rozważanie zaczerpnąłem z postu w grupie ludzi wierzących.