Fałszywe ożywienie religijne

Bajdurzenie hinduskich guru o boskości człowieka można zbyć wzruszeniem ramion, ale zdumiewa, że głoszą je także niektórzy znani duchowni chrześcijańscy. Robert Tilton powiedział: „Człowiek został stworzony przez Boga, aby być bogiem tego świata…”

Benny Hinn twierdzi: „Jestem chodzącym po ziemi „małym mesjaszem”.”

Kenneth Copeland woła: „Nie, żebyś miał Boga w sobie, ale ty sam nim jesteś!”

Casey Treat krzyczy: „Jestem dokładnym odzwierciedleniem Boga! Kiedy Bóg spogląda w lustro, widzi mnie! Kiedy ja spoglądam w lustro, widzę Boga! O, alleluja!”

Kenneth Hagin pisze: „Człowiek został stworzony równym Bogu i może stać w Bożej obecności bez poczucia niższości”.

Teza, że człowiek jest równy Bogu czasem wspierana jest tym, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga (Rdz.1:27). Jednakże Biblia mówi też, że Bóg nie jest człowiekiem (Oz.11:9; 1Sm.15:29). Zostaliśmy stworzeni na Jego podobieństwo, ale nie mamy wielu Jego atrybutów. Bóg posiada życie sam w sobie (J.5:26), podczas gdy nasza egzystencja zależy od Boga (Dz.17:28). Bóg jest wszechpotężny (Hi.42:2), człowiek słaby (1Kor.1:25). Bóg jest wszechwiedzący (Iz.40:13), a umysł człowieka ograniczony (Iz.55:8-9). Bóg jest wszchobecny (Jer.23:23-24), człowiek może być tylko w jednym miejscu i czasie (Ps.139:1-12). Bóg jest nieśmiertelny (1Tym.6:16), człowiek zaś śmiertelny (Hbr.9:27; 6:23).

Ludzie nie są bogami. Jezus powiedział, że Bóg jest jeden (Mk.12:29). Gdyby byli bogami, Szatan mówiłby prawdę, gdy skłamał obiecując Adamowi i Ewie: „Będziecie jak bogowie” (Rdz.3:5). Słowo Boże naucza, że jest tylko jeden Bóg (Iz.43:10; 44:6) i na ziemi nie ma Mu równego (Wj.9:14).

Doktryny, jakie głoszą wyżej wymienieni kaznodzieje Biblia nazywa „naukami demonów” (1Tym.4:1).

Spostrzeżenie Gabriela Knnopp