Mocne strony

„Pewien przyjaciel kaznodzieja opowiedział mi takie przeżycie. Powiedział, „Panie to Twoja wina, że ja taki jestem. Wołałem do Ciebie w tej sprawie i prosiłem Cię o siłę. Ty jesteś jedynym, kto może uczynić cokolwiek dla mnie. Panie, dlaczego mnie nie zmieniasz? Dlaczego nie dasz mi serca pragnącego Boga?” Bóg odpowiedział mu tak: „Ty jesteś pastorem tego kościoła i Ja jeszcze nie mogę cię w tym umocnić. Zbyt kocham tych ludzi. Popatrz na swoje życie. W każdej dziedzinie, w której jesteś mocny, bijesz owce po głowach i one opuszczają kościół poranione. Natomiast w każdej dziedzinie, gdzie jesteś słaby, okazujesz miłosierdzie i współczucie i tam ludzie wzrastają i są uzdrawiani. Nie mogę cię wzmocnić, bo jesteś pełen pychy i nie wzmocnię cię, aż nauczysz się mówić prawdę w miłości”.

To wielka prawda! Wszyscy tego potrzebujemy.

Bert Clendennen