Życie modlitewne a związek z Bogiem

Twoje życie modlitewne jest największym PROBIERZEM GŁĘBI TWOJEGO ZWIAZKU Z BOGIEM. „Ostatecznym testem mojego ZROZUMIENIA NAUCZANIA BIBLIJNEGO jest ILOŚĆ CZASU, JAKĄ SPĘDZAM NA MODLITWIE.

Jeśli teologia w swym ostatecznym rozumieniu jest POZNANIEM BOGA, to TYM BARDZIEJ POWINNA ONA KIEROWAĆ SIĘ KU DĄŻENIU DO POZNANIA BOGA – a NIE do dowiadywania się „o NIM”, lecz do POZNAWANIA JEGO SAMEGO!

CELEM ZBAWIENIA JEST DOPROWADZENIE DO POZNANIA BOGA (…) Jeśli CAŁA MOJA WIEDZA NIE WIEDZIE MNIE KU MODLITWIE, TO JEST Z NIĄ COŚ NIE W PORZADKU.

Martin Lloyd-Jones