Psalm 33

„Radujcie się w Panu, sprawiedliwi! Prawym przystoi chwała.
(2) Dziękujcie Panu na cytrze! Grajcie mu na dziesięciostrunnej harfie!
(3) Śpiewajcie mu pieśń nową, Grajcie pięknie z okrzykiem radosnym!
(4) Bo słowo Pana jest prawe, A wszystkie dzieła jego dokonane są w wierności.
(5) On miłuje sprawiedliwość i prawo; Pełna jest ziemia łaski Pana. (6) Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, A tchnieniem ust jego całe wojsko ich.
(7) Zbiera jakby w stągwi wody morskie, Gromadzi w zbiornikach głębiny oceanów.
(8) Niech się boi Pana cała ziemia! Niech drżą przed nim wszyscy mieszkańcy świata!
(9) Bo on rzekł – i stało się, On rozkazał – i stanęło.
(10) Pan unicestwił plan narodów, Wniwecz obrócił zamysły ludów.
(11) Plan Pana trwa na wieki, Zamysły serca jego z pokolenia w pokolenie.
(12) Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, Lud, który wybrał sobie na dziedzictwo.
(13) Pan spogląda z nieba, Widzi wszystkich ludzi.
(14) Z miejsca, gdzie przebywa, Patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi,
(15) On, który ukształtował serce każdego z nich, On, który uważa na wszystkie czyny ich.
(16) Nie licznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo, Nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie.
(17) Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, A wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia.
(18) Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją, Nad tymi, którzy spodziewają się łaski jego,
(19) Aby ocalić od śmierci dusze ich I podczas głodu zachować przy życiu.
(20) Dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą.
(21) W nim bowiem raduje się serce nasze, Bo zaufaliśmy jego świętemu imieniu.
(22) Niech spocznie na nas łaska twoja, Panie, Ponieważ w tobie mamy nadzieję!”