Czy masz powód być nieszczęśliwym?

Jeśli dałoby się zmniejszyć ziemię do rozmiarów wioski, którą zamieszkuje dokładnie 100 mieszkańców (zachowując proporcję wszystkich ras) mieszkałoby tam mniej więcej:

• 57 Azjatów.

• 21 Europejczyków.

• 14 osób z zachodniej półkuli (południowej i północnej).

• 8 Afrykańczyków.

• 52 kobiety, 48 mężczyzn.

• 70 kolorowych, 30 białych.

• 70 z różnych religii, 30 chrześcijan.

• 89 heteroseksualistów, 11 homoseksualistów.

• 6 osób posiadałoby 59% bogactwa całego świata, i pochodzili by oni z USA.

• 80 osób żyłoby poniżej standardu.

• 70 osób nie umiałoby czytać.

• 50 osób cierpiałoby z powodu uzależnień.

• 1 osoba byłaby bliska śmierci.

• 1 osoba byłaby bliska narodzin.

• 1 osoba miałaby wyższe wykształcenie.

• 1 osoba miałaby komputer.

Kiedy spojrzymy na świat z takiej perspektywy, potrzeba akceptacji stanu w jakim żyjesz, staje się bardzo wyraźna. Dlatego godne uwagi jest:

• Jeśli rano wstałeś z łóżka bardziej zdrowy niż chory, masz większe szczęście niż milion ludzi, którzy nie przeżyją tego tygodnia.

• Jeśli potrafisz czytać, jesteś w lepszym położeniu niż 2 miliardy ludzi.

• Jeśli nigdy nie doświadczyłeś niebezpieczeństwa wojny, samotności, więzienia, tortur lub głodu, jesteś w lepszym położeniu niż 500 milionów ludzi na świecie.

• Jeżeli możesz chodzić do kościoła bez strachu nie obawiając się aresztowania, tortur lub prześladowań, jesteś szczęśliwszy niż miliard ludzi na świecie.

• Jeśli masz dach nad głową, ubranie, jedzenie, i masz gdzie spać, jesteś bogatszy niż 75% ludzi.

• Jeśli masz pieniądze w banku i trochę drobnych w portfelu, jesteś wśród 8% światowych bogaczy.

• Jeśli twoi rodzice żyją i ciągle są małżeństwem, jesteś wyjątkową rzadkością.

• Jeśli ktoś o tobie myśli, jesteś szczęśliwszy niż 2 miliardy ludzi, o którzych nikt nie pamięta.

Większość ludzi nie docenia tego co ma. Również dotyczy to chrześcijan. Dlatego zadaj sobie pytanie, jaka jest twoja sytuacja w stosunku do ludzi, którzy nie mieli możliwości usłyszeć o Chrystusie i nie znają Go?

Czy naprawdę masz powód być nieszczęśliwym?

2 Piotra 1:3-11
…(3) Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, (4) przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. (5) I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, (6) poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, (7) pobożność braterstwem, braterstwo miłością. (8) Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. (9) Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. (10) Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić; czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. (11) W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Autor nieznany.