Dzieje Apostolskie 17:22-34

27. ŻEBY SZUKAŁY BOGA, CZY GO MOŻE NIE WYCZUJĄ I NIE ZNAJDĄ, BO PRZECIEŻ NIE JEST ON DALEKO OD KAŻDEGO Z NAS. (BW)

Wielu ludzi myśli, że Bóg znajduje się daleko. Jest to nieprawdą. Bóg jest blisko. On widzi i słyszy. Czeka żeby do niego wołać, by otworzyć przed nim swoje serce. Nasze problemy nie są Jemu obojętne. Kiedy zwracamy się do Niego z prostotą i szczerością dziecka i zwierzamy się Jemu z naszych problemów, wysłucha nas i pomoże w ich rozwiązaniu. Osobiście tego doświadczam. „Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie Go dopóki jest blisko!” Iz.55:6.

Życzę obfitości Bożych łask.
Bogusław Hurynowicz