Dzieje Apostolskie 17:26-27

Z JEDNEGO PNIA WYWIÓDŁ TEŻ WSZYSTKIE NARODY LUDZKIE, ABY MIESZKAŁY NA CAŁYM OBSZARZE ZIEMI, USTANOWIWSZY DLA NICH WYZNACZONE OKRESY CZASU I GRANICE ICH ZAMIESZKANIA, ŻEBY SZUKAŁY BOGA, CZY GO MOŻE NIE WYCZUJĄ I NIE ZNAJDĄ, BO PRZECIEŻ NIE JEST ON DALEKO OD KAŻDEGO Z NAS.

Wielu ludzi myśli, że Bóg znajduje się daleko. Jest to nieprawdą. Bóg jest blisko, On wszystko widzi i słyszy. Czeka aby do Niego wołać, by otworzyć przed nim swoje serce. Nasze problemy nie są Jemu obojętne. Kiedy zwracamy się do Boga z prostotą i szczerością małego dziecka i zwierzymy się Jemu z naszych problemów, wysłucha nas i pomoże w ich rozwiązaniu. Osobiście tego doświadczyłem i doświadczam.

1 List do Tymoteusza 2:4 mówi: „KTÓRY CHCE, ABY WSZYSCY LUDZIE BYLI ZBAWIENI I DOSZLI I DOSZLI DO POZNANIA PRAWDY”.

Ew. Jana 17:17 mówi: „POŚWIĘĆ ICH PRAWDZIE TWOJEJ; SŁOWO TWOJE JEST PRAWDĄ”. Izajasz 55:6 mówi: „SZUKAJCIE PANA DOPÓKI MOŻNA GO ZNALEŹĆ, WZYWAJCIE GO DOPÓKI JEST BLISKO!

Życzę błogosławionego dnia w Bożej obecności.
Bogusław Hurynowicz