Dzieje Apostolskie 4:12

NIE MA W NIKIM INNYM ZBAWIENIA; ALBOWIEM NIE MA ŻADNEGO INNEGO IMIENIA POD NIEBEM, DANEGO LUDZIOM, PRZEZ KTÓRE MOGLIBYŚMY BYĆ ZBAWIENI.

JEZUS – cudowne imię, w którym Bóg dał grzesznikom na ziemi zbawienie. W 1 rozdz. Ew. Mateusza czytamy: „I nadasz mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami”. Jest to imię w którym Bóg ofiarował zbawienie zgubionym grzesznikom. Bóg nadał Mu je zanim Jezus jako człowiek narodził się. Wielu chrześcijan jeśli zwróci się im uwagę, że bezmyślnie wypowiadają to imię, mówi, że nawet o tym nie myślą, choć znają przykazanie Boże: „Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego”. Na imię Jezus powinno zginać się każde kolano a kiedyś będzie musiało się ugiąć. Miliony ludzi wypowiada to imię bezmyślnie, nadmiernie i bez czci.

Bogusław Hurynowicz