Ewangelia Jana 11:25-26

25. ODPOWIEDZIAŁ IM JEZUS: POWIEDZIAŁEM WAM, A NIE WIERZYCIE; DZIEŁA, KTÓRE JA WYKONUJĘ W IMIENIU OJCA MOJEGO, ŚWIADCZĄ O MNIE; 26. LECZ WY NIE WIERZYCIE, BO NIE JESTEŚCIE Z OWIEC MOICH.

Tajemnica osoby Jezusa Chrystusa.

Był światłem, jednak wisiał w ciemności na krzyżu. Był życiem, wydał jednak swoją duszę na śmierć. Był skałą wieczności, jednak Jego noga zapadła się w głębokie wody. Był Synem Bożym, umarł jednak śmiercią złoczyńcy. Zaprosił obciążonych, aby u Niego szukali ukojenia, ale o sobie powiedział: „Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił”. Był lwem z pokolenia Judy, jednak był prowadzony na rzeź jak jagnię. Był Ojcem wieczności, stał się jednak dzieckiem położonym w żłobie w Betlejem. Był mocnym Bogiem, stał się jednak człowiekiem i został ukrzyżowany. On rzekł i stało się, nakazał i nastąpiło, sam jednak się uniżył i był posłuszny aż do śmierci na krzyżu.

Bogusław Hurynowicz