Ewangelia Łukasza 11:9

A JA WAM POWIADAM: PROŚCIE A BĘDZIE WAM DANE; SZUKAJCIE A ZNAJDZIECIE; KOŁACZCIE A OTWORZĄ WAM.

Kiedyś na jednym z nagrobków przeczytałem taki napis który sobie zapisałem: ŻYCIE JEST CZASEM POSZUKIWANIA BOGA, ŚMIERĆ JEST CZASEM SPOTKANIA Z BOGIEM, WIECZNOŚĆ JEST CZASEM PRZEBYWANIA Z BOGIEM.

Słowa te mogą być tylko pocieszeniem dla nas. Pytanie – jak daleko są one prawdziwe. 2 Korynt 6:2 mówi; „oto dzisiaj jest dzień zbawienia,” a prorok Izajasz 55:6 głosi; „Szukajcie Pana dopóki można Go znaleźć”.

To może dokonać się tylko podczas życia na ziemi. Od Boga odzieliły nas nasze winy, dlatego każdy powinien Go szukać, teraz jest czas aby to czynić. Pan Jezus powiedział”Szukajcie a znajdziecie”. Chodzi tu o życie na ziemi. Nikt nie może czekać aż do śmierci. Po śmierci nie da się nic zrobić. Czy w czasie konania ktoś będzie trzeźwo i rozsądnie myślał. Bóg nie ma społeczności z grzesznikami. Jeżeli nia znajdziemy Go przez Pana Jezusa Chrystusa w ciągu naszego życia to nie będziemy spędzć z Nim wieczności!!!

Śmierć – efekt grzechu – oddziela nas od Boga na wieczność. Odkupiony nowo narodzony, który „zasnął w Jezusie” będzie zabrany, gdy przyjdzie Chrystus, przez zmartwychwstanie i będzie spędzał wieczność w domu Ojca. NIKT NIE PRZYCHODZI DO OJCA, JAK TYLKO PRZEZE MNIE powiedział Syn Boży. Słowa te odnoszą się do domu Ojcowskiego.

Bogusław Hurynowicz