Ewangelia Marka 11:23

„Zaprawdę powiadam wam: Ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się” (Mar 11:23).

Jezus powiedział, że możemy usunąć górę, która jest przed nami, ale dokonać możemy tego tylko przez wiarę! On daje wspaniałą obietnicę, że kiedy modlimy się i wierzymy, otrzymamy to czego pragniemy. Czy możesz w to uwierzyć?

CZY NAPRAWDĘ WIERZYSZ?

W ciągu lat mojej służby widziałem niewielu chrześcijan, którzy tak naprawdę wierzą, że takie ponadnaturalne rzeczy mogą mieć miejsce. Może nawet mówisz, „Próbowałem, ale u mnie to nie działa. Modliłem się z wiarą i wierzyłem, ale moja modlitwa nie została wysłuchana’”

Pamiętam pewnego młodego pastora, który przyszedł do mnie i wyznał, że jest uzależniony od pornografii. Ten młody człowiek kochał Boga, kochał swoją żonę i cieszył się udanym małżeństwem, ale uzależnił się od pornografii i nie był w stanie od tego się uwolnić. To zaczęło go pozbawiać duchowej siły, i nawet kiedy modlił się gorliwie, nie był uwolniony.

PEŁNIA W CHRYSTUSIE

Problem tego młodego człowieka był nie tylko w uzależnieniu, ale również w niewierze. On nie przyjął tego, że Bóg odpowiada na modlitwy i jego niewiara stała przed nim, jak góra, nie do przejścia i nie do usunięcia. To poważnie przeszkadzało mu w dojściu do pełni, która była w Chrystusie.

Dobra wiadomość jest taka, że ten pastor lepiej zrozumiał, jak ćwiczyć wiarę, uciszył ten sztorm i doszedł do wspaniałego miejsca zwycięstwa w Panu.

Dawid Wilkerson