Ewangelia Marka 1:15

….WYPEŁNIŁ SIĘ CZAS I PRZYBLIŻYŁO SIĘ KRÓLESTWO BOŻE, UPAMIĘTAJCIE SIĘ I WIERZCIE EWANGELII.

Pokuta i wiara idą ze sobą w parze. Pokuta bez wiary jest martwa. Wiara bez pokuty jest niebezpiecznym zwodzeniem samego siebie. Te dwa warunki w głoszeniu Słowa przez Pana Jezusa i Apostołów były niczym alfa i omega.

Czym jest pokuta?
Nie jest ona żałowaniem za grzechy, ani umartwianiem ciała, ani zadawaniem sobie cierpień. Prawdziwa pokuta to szczere wyznanie grzechów Bogu. Polega ona na głębokim ukorzeniu się i żalu za popełnione grzechy, a z tym łączy się prośba o przebaczenie i łaskę. Pokuta jest darem Boga i dziełem Ducha Świętego. Duch Święty za pomocą Słowa Bożego przekonuje ludzi o ich grzechu. Pan Jezus i Apostołowie głosili nie tylko pokutę, ale także wyjście z tej sytuacji: WIERZ W EWANGELIĘ!

Ewangelia jest wiarą w Pana Jezusa. Dzięki wierze grzech jest przykryty. Bóg zakrywa grzechy tego, kto szczerze je wyznaje. Wiara w Pana Jezusa przynosi odpuszczenie, pokój z Bogiem i życie wieczne. Przelana raz na zawsze krew Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza od wszelkiego grzechu!!!

Bogusław Hurynowicz