Ewangelia Marka 13:31-33

NIEBO I ZIEMIA PRZEMINĄ, ALE SŁOWA MOJE NIE PRZEMINĄ. ALE O TYM DBIU I GODZINIE NIKT NIE WIE: ANI ANIOŁOWIE W NIEBIE, ANI SYN, TYLKO OJCIEC. BACZCIE, CZUWAJCIE; NIE WIECIE BOWIEM, KIEDY TEN CZAS NASTANIE.

O ile opisując czasy ostateczne Jezus poświęcił temu więcej uwagi, to do pojęcia końca świata odnosi się bardziej powściągliwie: „…nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastąpi”.

Każdy z nas, podobnie jak wówczas uczniowie, powinniśmy zaakceptować ten fakt. Tylko Ojciec zna czas i godzinę końca swiata i to musi nam wystarczyć. Tak jak Syn żył w zależności od Ojca i jak nauczył się pełnego zaufania i posłuszeństwa, tak samo my winniśmy ćwiczyć się krok za krokiem, życia w zaufaniu. Ojciec wie, czego potrzebujemy i On troszczy się o nas. Poza tym dał nam możliwość bycia nosicielami nadziei, którzy w szarej codzienności kierują swój wzrok na wieczność i oferują ją innym.

Bogusław Hurynowicz