Ewangelia Marka 13:31

NIEBO I ZIEMIA PRZEMINĄ, ALE SŁOWA MOJĘ NIE PRZEMINĄ.

Banknot jest kawałkiem zadrukonego papieru. Wartość materialna tego papieru jest nieznaczna. Ale prawdziwa wartość jaką on przedstawia jest znacznie większa. Dlatego wiemy, że kwota na jaką opiewa będzie honorowana. Tak samo jest z obietnicami, które Bóg daje nam w Piśmie Świętym. Biblia jest zewnętrznie tylko zadrukowaną książką o małej wartości handlowej, lecz podobnie jak banknot ma wartość, która daleko przekracza koszty papieru i druku.

Oto kilka obitnic, w których tkwi prawdziwa wartość Biblii:

Jan 3:16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Jan 6:37. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz.

Mateusz 11:28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.

Kto z wiarą zbliża się do Pana Jezusa, znajdzie w Biblii wiele wspaniałych przyrzeczeń: Izajasz 41:10. Nie bój się bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem Twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.

Bogusław Hurynowicz