Ewangelia Mateusza 17:14-16

I GDY PRZYSZLI DO LUDU, PRZYSTĄPIŁ DO NIEGO CZŁOWIEK, UPADŁ PRZED NIM NA KOLANA, I RZEKŁ: PANIE, ZMIŁUJ SIĘ NAD SYNEM MOIM, BO JEST EPILEPTYKIEM I ŹLE SIĘ MA; CZĘSTO BOWIEM WPADA W OGIEŃ I CZĘSTO W WODĘ. I PRZYWIODŁEM GO DO UCZNIÓW TWOICH, ALE NIE MOGLI GO UZDROWIĆ.

Istnieje wiele przypadków duchowej dominacji szatana nad młodymi ludźmi. Istnieje tysiące młodych ludzi, którzy zdają się całkowicie być oddanymi pokusom szatana, który zmusza ich do pełnienia swojej woli. Porzucili bojaźń Bożą i wszelki szacunek dla Jego przykazań. Rzucają się na oślep w każdą rozpustę. Nie przyjmują rad od nikogo. Robią wszystko, by zniszczyć samych siebie. Takich młodych ludzi możemy spotkać w każdym mieście i wsi, wśród bogatych i biednych. Tacy młodzi ludzie są tragicznym dowodem na to, że w dzisiejszych czasach szatan nadal ma przerażającą moc nad duszami niektórych ludzi. Pamiętajmy o wszechpotężnej mocy naszego Pana Jezusa Chrystusa i nie traćmy nadziei. Choć przypadek był bardzo ciężki ale w godzinie, w której przyprowadzono go do Chrystusa został uzdrowiony. Zawsze powinniśmy modlić się o młodych ludzi, nawet jeśli oni znajdują się w strasznym stanie. Choć ich serca wydają się twarde, mogą jednak zostać zmiękczone, choć ich niegodziwość wydaje się rozpaczliwa, jednak mogą zostać uzdrowieni. Czytając o cudach jakie czynił Pan Jezus przyjmijmy zasadę, by nie porzucać nadziei na nawrócenie czyjejś duszy. Uczniowie Pana Jezusa nie mogli uzdrowić tego młodzieńca z powodu braku wiary. Wiara jest kluczem do sukcesu w chrześcijańskiej walce. Niewiara jest drogą do klęski. Wiara jest korzeniem, od którego jesteśmy zależni.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia. Bogusław Hurynowicz.