Ewangelia Mateusza 5:7

BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI, ALBOWIEM ONI MIŁOSIERDZIA DOSTĄPIĄ.

Kim są miłosierni?
Do miłosiernych należą ci co nikim nie pogardzają, którzy zawsze są skłonni do przebaczenia, nie omijają będącego w potrzebie, okazują miłosierdzie i zrozumienie, nie obrzucają innych kamieniami, odwiedzają potrzebujących i przeżywających różne problemy.

W jaki sposób stali sie miłosierni?
SAMI DOZNALI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, PONIEWAŻ ON JEST OJCEM MIŁOSIERDZIA. Ten dar przyjęli do swojego życia od Niego.

Doznać miłosierdzia, a być w stosunku do innych niemiłosiernym, to się nie będzie godzić, Bóg coś takiego potępia. Bez miłosierdzia względem drugich, nasza wdzięczność względem Boga jest nieprawdziwa. Przez to istnieje niebezpieczeństwo, że Boże miłosierdzie zostaje wstrzymane. Błogosławieństwo miłosiernych polega na tym, że zawsze i wszędzie mogą liczyć na miłosierdzie Boże.

„Błogosławiony ten, który zważa na biednego, wyratuje go Pan w czasie niedoli” Ps.41:2.

Bogusław Hurynowicz