List do Galacjan 2:6

WIEDZĄC WSZAKŻE, ŻE CZŁOWIEK ZOSTAJE USPRAWIEDLIWIONY NIE Z UCZYNKÓW ZAKONU, A TYLKO PRZEZ WIARĘ W JEZUSA CHRYSTUSA, I MYŚMY W JEZUSA CHRYSTUSA UWIERZYLI, ABYŚMY ZOSTALI USPRAWIEDLIWIENI Z WIARY W CHRYSTUSA, A NIE Z UCZYNKÓW ZAKONU, PONIEWAŻ Z UCZYNKÓW ZAKONU NIE BĘDZIE USPRAWIEDLIWIONY ŻADEN CZŁOWIEK.

Grzeszni ludzie mogą dostąpić przyjęcia przez Boga, nie ze względu na uczynki, ale po prostu przez akt zaufania Jezusowi Chrystusowi. Na tym polega prawda Ewangelii. Jest to również podstawowa zasada wszelkiej pobożności. Konieczne jest, abyśmy tę podstawową zasadę dobrze znali, abyśmy innych jej nauczali i abyśmy ją sobie ustawicznie wbijali do głowy. Tracąc znajomość tej nauki o usprawiedliwieniu to wszelka prawdziwa nauka chrześcijańska zostałaby zgubiona. Tej wiary uczy Pismo Święte. Jest ona silną skałą i fundamentem chrześcijaństwa. Sprzyja ona rozpowszechnianiu i rozsławianiu osoby Pana Jezusa Chrystusa i doszczętnie kruszy wszelką próżną chwałę człowieka. Jeżeli ktoś sprzeciwia się tej nauce, nie można go uważać za prawdziwego chrześcijanina ani też za kogoś, kto pragnąłby uwielbiać Chrystusa. Należałoby uważać go za wroga Chrystusa i Jego Ewangelii, za człowieka, który pragnie chwałę ludzką postawić na pierwszym miejscu.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia. Bogusław Hurynowicz.