List do Galacjan 3:13-14

CHRYSTUS WYKUPIŁ NAS OD PRZEKLEŃSTWA ZAKONU, STAWSZY SIĘ ZA NAS PRZEKLEŃSTWEM, GDYŻ NAPISANO: PRZEKLĘTY KAŻDY, KTÓRY ZAWISŁ NA DRZEWIE, ABY PRZEKLEŃSTWO ABRAHAMOWE PRZESZŁO NA POGAN W JEZUSIE CHRYSTUSIE, MY ZAŚ, ABYŚMY OBIECANEGO DUCHA PRZYJĘLI PRZEZ WIARĘ.

Pan Jezus Chrystus uczynił dla nas na krzyżu to czego my sami nie mogliśmy uczynić. Jedyną drogą ucieczki przed przekleństwem nie stało się dla nas spełnianie dobrych uczynków, ale przyjęcie Jego zasług. Jezus nas uwolnił ze straszliwej niewoli, do której przywiodło nas przekleństwo zakonu. Przekleństwo zakonu, z którego odkupił nas Chrystus, jest tym przekleństwem, które spoczęło na nas jako skutek naszego nieposłuszeństwa. Jezus wykupił nas spod przekleństwa stając się za nas przekleństwem. To przekleństwo zostało przeniesione z nas na Niego. Działanie Boże dla naszego zbawienia ucieleśniło się w Chrystusie i również w Chrystusie musimy to zbawienie przyjąć. Nie dostępujemy zbawienia przez Chrystusa odległego, który umarł kiedyś tam, setki lat tamu i żyje miliony kilometrów stąd, lecz przez realnego prawdziwie żyjącego Chrystusa, który umarł, powstał z martwych i teraz żyje razem z nami. Dzięki tej śmierci możemy być połączeni z Nim w żywy i osobisty sposób także i dziś. Nawet i dzisiaj powstaje pytanie w jaki sposób to się dzieje, że dostępujemy zespolenia z Jezusem? Odpowiedź jest jedna: przez wiarę. Tylko wiara może uchwycić się Jezusa Chrystusa w osobistym wymiarze. Nie ma w tym żadnej zasługi człowieka, nie jest to jeszcze jeden jakiś „uczynek”. Wartość wiary nie polega na niej samej, ale wyłącznie na jej obiekcie, a jest nim Jezus Chrystus. Chrystus jest chlebem żywota, wiara tym chlebem się karmi. Chrystus został wywyższony na krzyżu, wiara kieruje nasze oczy w górę na Niego.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia. Bogusław Hurynowicz.