List do Rzymian 10:11

POWIADA BOWIEM PISMO: KAŻDY KTO W NIEGO WIERZY, NIE BĘDZIE ZAWSTYDZONY.

Siedem drogocennych „NIE” zawartych w wypowiedziachPana Jezusa:

1. Ew. Jana 4:14. Kto napije się wody, którą ja mu dam, NIE będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu.

2. Ew. Jana 5:24. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i NIE stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota.

3. Ew. Jana 6:37. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, NIE wyrzucę precz.

4. Ew. Jana 8:12. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, NIE będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.

5. Ew. Jana 8:51. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje śmierci NIE ujrzy na wieki.

6. Ew. Jana 10:27-28. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i NIE giną na wieki, i nikt NIE wydrze ich z ręki mojej.

7. Ew. Jana 11;25-26. Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, NIE umrze na wieki.

Czy wierzysz w to?

Bogusław Hurynowicz