List do Rzymian 11:33-36

O GŁĘBOKOŚCI BOGACTWA I MĄDROŚCI, I POZNANIA BOGA! JAKŻE NIEZBADANE SĄ WYROKI JEGO I NIE WYŚLEDZONE DROGI JEGO! BO KTÓŻ POZNAŁ MYŚLI PANA? ALBO KTÓŻ BYŁ DORADCĄ JEGO? ALBO KTÓŻ WPIERW DAŁ MU COŚ, ABY ZA TO OTRZYMAĆ ODPŁATĘ? ALBOWIEM Z NIEGO I PRZEZ NIEGO I KU NIEMU JEST WSZYSTKO; JEMU NIECH BĘDZIE CHWAŁA NA WIEKI. AMEN.

Wspaniałość Bożych dróg jest nie do odgadnięcia. Bóg przed nikim nie odpowiada i nie musi na nikim polegać. Sprawia, że dzieje się Jego wola tak, jak Mu się podoba. My, kiedyś niewierzący, zostaliśmy przyprowadzeni do wszystkich przywilejów ludu Bożego. Ci, których Bóg wybrał, tak Żydzi jak i poganie, będą nadal przychodzili do zbawienia aż do skończenia czasu. Nie dzieje się tak dlatego, że ktokolwiek z tych wybranych zasłużył na to, wszyscy byli w niewierze. Wyłącznie miłosierdzie stanowi wyjaśnienie. Niech to będzie naszą osobistą odpowiedzią na to, co Bóg uczynił dla nas i podejmijmy postanowienie przeżycia swego życia w sposób, który Jemu będzie się podobał, Jemu, który okazał nam taką niezasłużoną dobroć.

Pozdrawiam w ten piękny poranek i życzę błogosławionego dnia. Bogusław Hurynowicz.