List do Rzymian 1:26-27

DLATEGO WYDAŁ ICH BÓG NA ŁUP SROMOTNYCH NAMIĘTNOŚCI; KOBIETY ICH BOWIEM ZMIENIŁY PRZYRODZONE OBCOWANIE NA OBCOWANIE PRZECIWNE NATURZE, PODOBNIE TEŻ MĘŻCZYŹNI ZANIECHALI PRZYRODZONEGO OBCOWANIA Z KOBIETĄ, ZAPAŁALI JEDNI KU DRUGIM ŻĄDZĄ, MĘŻCZYŹNI Z MĘŻCZYZNAMI POPEŁNIAJĄC SROMOTĘ I PONOSZĄC NA SOBIE SAMYCH NALEŻNĄ ZA ICH ZBOCZENIE KARĘ.

Człowiek miłuje to, co Bóg zakazał. Własne pożądania znaczą dla ludzi więcej niż prawda. Ludzie bardziej miłują to, co sami stworzyli, niż swego Stwórcę. Wolą to co zdegradowane niż to, co chwalebne. Z tego powodu Bóg wydaje ich na niepohamowane upodobanie do grzechu. Rezultatem tego są perwersje seksualne i wynikające z nich konsekwencje. Naród przepojony perwersjami seksualnymi jest narodem już podlegającym sądowi. Zbierze on najgorsze owoce, o czym świadczy starotestamentowa historia Sodomy i Gomory. Ludzie po prostu nie chcą Boga w swoich myślach i w swoim życiu. Bóg pozwala im na rozumowanie, jakiego rzeczywiście pragną, rozumu nie ograniczonego przez Boga. Zepsuty rozum nie może uczynić niczego innego jak tylko to, co jest nieprzydatne i niewłaściwe. W życiu człowieka następuje chaos zła.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia. Bogusław Hurynowicz.