List do Rzymian 3:23-24

GDYŻ WSZYSCY ZGRZESZYLI I BRAK IM CHWAŁY BOŻEJ, I SĄ USPRAWIEDLIWIENI DARMO, Z ŁASKI JEGO, PRZEZ ODKUPIENIE W CHRYSTUSIE JEZUSIE.

Boża miłość przeobraża w nas to, co nam się z natury nie udaje. Pozwólmy więc by nasze grzechy, przewrotna natura, oraz pycha, która wszędzie znajduje błędy i trudności, pozostały bezpowrotne. Boża miłość potrafi naszą krnąbrność i przekorę stopić jak metal. Możemy przecież odwrócić się od wszystkiego złego, starego życia i dążyć naprzód, ponieważ istnieje przebaczenie i całe morze łaski.

Bogusław Hurynowicz