List do Rzymian 3:24-25

24. I SĄ USPRAWIEDLIWIENI DARMO, Z ŁASKI JEGO, PRZEZ ODKUPIENIE W CHRYSTUSIE JEZUSIE, 25. KTÓREGO BÓG USTANOWIŁ JAKO OFIARĘ PRZEBŁAGALNĄ PRZEZ KREW JEGO, SKUTECZNĄ PRZEZ WIARĘ, DLA OKAZANIA SPRAWIEDLIWOŚCI SWOJEJ PRZEZ TO, ŻE W CIERPLIWOŚCI BOŻEJ POBŁAŻLIWIE ODNIÓSŁ SIĘ DO PRZEDTEM POPEŁNIONYCH GRZECHÓW.

W Chrystusie znajdujemy mądrość, odpowiedź na potrzebę człowieka, jaką jest poznanie. Dostajemy także sprawiedliwość pozwalającą na ukojenie naszego sumienia i wreszcie świętość, która zaspokaja nasze pragnienie doskonałości i daje poczycie pewności. W Chrystusie dostajemy coś bardzo nam potrzebnego, mianowicie odkupienie, które daje nam wolność, do której wzdycha człowiek. Pierwszy Adam uczynił z nas niewolników grzechu, szatana i bojaźni przed śmiercią. Izraelici nie potrafili sami uwolnić się z niewoli. Potrzebowali pomocy Boga, potrzebowali okupu za zmianę swojego losu, tj. baranka paschalnego.

Jak kiedyś izraelici, tak dzisiaj my nie jesteśmy w stanie dokonać samouwolnienia. Potrzebna nam jest Boża interwencja i krew Chrystusa. Mówi o tym jednoznacznie i dobitnie słowo „odkupienie”- jest to odmiana losu człowieka. Tą odmianą mogła być zmiana swojego pana albo uzyskanie całkowitej wolności. Wierzący, który schroni się pod osłoną krwi Chrystusa, może mieć całkowitą pewność, że nie podlega już dominacji szatana. Musi upłynąć pewien czas, zanim pozna w pełni, że grzech już nad nim nie panuje. Wówczas wierzący człowiek dostąpi całkowitego wyzwolenia, nie tylko ducha, ale także ciała i duszy. Rozważając w swoim sercu cenę, za jaką zostaliśmy wykupieni, oraz uświadamiając sobie z czego zostaliśmy wyzwoleni powinniśmy przylgnąć całym swoim sercem do tego, który wydał samego siebie za nas. Mamy tak postępować, aby podobać się Bogu pod każdym względem. Jezus Chrystus jest naszym odkupieniem. Łaska Jego trwa na wieki.

Bogusław Hurynowicz