List do Rzymian 3:28

UWAŻAMY BOWIEM, ŻE CZŁOWIEK BYWA USPRAWIEDLIWIONY PRZEZ WIARĘ, NIEZALEŻNIE OD UCZYNKÓW ZAKONU.

Strażnik więzienia w Macedonii zadał Pawłowi i Sylasowi pytanie: „Co mam uczynić abym był zbawiony?”

Odpowiedź jaką zawiera Słowo Boże jest jednoznaczna: „Uwierz w Pana Jezusa a będziesz zbawiony ty i twój dom”(Dz.Ap. 16,30-31).

Ktoś może zadać pytanie, dlaczego zbawienie, które ofiaruje Bóg, zależy od osobistej wiary?

Bóg pragnie aby było ono dostępne dla wszystkich ludzi bo nikt nie jest uprzywilejowany z racji tego, że jest kimś szczególnym, że ma mnóstwo pieniędzy albo rozwinięte zdolności intelektualne. Grzesznicy, którymi są ludzie, muszą zbliżyć się do Boga ze skruchą i wielką ufnością w Jego miłosierdzie. Trzeba zniszczyć pychę i nie słuchać głosów mówiących, że Bóg jest zbyt wyniosły by miał nam, prostym ludziom, objawić drogę przystępu do siebie. Błogosławmy Go za szeroko otwarte drzwi do Jego nieba dla istot ludzkich. Każdego dnia ufajmy Jego słowu, które nie zawodzi. Bezbożność mówi, że Bóg jest kłamcą. Jest to zniewaga, której nie da się przebaczyć.

Bogusław Hurynowicz